Norges Pelsdyralslag

Avgjørende milepæl i pelsdyrsaken

Del

1200 dager etter at regjeringen Solberg lanserte forbudet mot pelsdyrhold er erstatningen fortsatt ikke avklart.

Torsdag 29. april holder Stortingets næringskomite nok en høring om erstatningsordningen til pelsdyrbøndene.

- I over tre år har vi hatt livene våre på vent, uten mulighet til å planlegge for fremtiden. Det er utrolig og uforståelig at regjeringen har arbeidet med denne saken i over tre år, og fortsatt kan de ikke fortelle oss hva vi får i erstatning for livsverkene våre. Nå må Stortinget få satt en sluttstrek for denne uverdige og umenneskelige, utmattende og lite verdige prosessen, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.  

I mars la regjeringen frem sitt tredje forslag til erstatningsordning. Samtlige tre forslag er blitt kraftig kritisert av både jurister, økonomer og av regjeringens eget forvaltningsorgan - Statsforvalterne. Det siste forslaget kommer over ett år etter at Stortinget vedtok at bøndene skulle få “full erstatning” etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper. 

- Politikerne må forstå at dette handler om vanlige familier, som nå har levd tre år i ekstrem usikkerhet. Det har vært tre år med sorg over å måtte gi opp drømmene sine, bekymringer for økonomien, forhandlinger med banker for å betale regningene sine og mange søvnløse netter. Ventetiden har skapt dype sår som hos enkelte aldri vil leges. Hadde regjeringen lagt frem et anstendig forslag i første runde, kunne alt dette vært unngått, sier Trane Skadsem. 

Nå skal erstatningsordningen opp i Stortinget igjen. Høringen i næringskomiteen skjer nøyaktig 1200 dager etter at forbudet ble lansert på Jeløy Radio, der bøndene ble lovet en anstendig erstatning. Etter planen skal Stortinget i plenum votere over ordningen 3. juni.  

- Regjeringens siste forslag har fortsatt store mangler. Det er helt uklart hva bøndene skal motta i erstatning. Mange bønder faller helt utenfor, bare fordi de tilfeldigvis ikke hadde pelsdyr akkurat de dagene regjeringen forhandlet om å få Venstre inn i regjeringen. Spørsmålet om skatt er også fullstendig uavklart. Når mange må betale opptil 40-50 prosent tilbake i skatt på erstatningen de mottar, blir det ikke mye igjen til omstilling, sier Trane Skadsem. 

Et helt sentralt element i erstatningen er prinsippene for bruksverdi som skal legges til grunn for beregningene. Regjeringen har gitt Nibio i oppdrag å utarbeide en modell og beregning som skal gjelde for pelsdyrbøndene. 

- Nibio har fått frist 1. juni til å levere materialet som Stortinget skal sluttbehandle to dager etterpå. Dermed unndras dette viktige arbeidet for en rettmessig demokratisk og faglig debatt. Stortinget må kreve å få grunnlaget fra Nibio umiddelbart. Det er uforsvarlig at de skal behandle saken uten at vi eller politikerne får anledning til å se hva som skal voteres over, sier Trane Skadsem. 

Høringen i Storingets næringskomité:

Høringen i Stortingets næringskomite starter torsdag 29. april kl. 0900, og kan følges direkte her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10004691
Foruten Norges Pelsdyralslag, deltar også NHO, Statsforvalteren i Rogaland, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag og flere andre eksperter innen økonomi og jus.

Kontakter

Bertran Trane Skadsem, leder Norges Palsdyralslag, 913 15 530

Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, 934 34 200

Bilder

Om Norges Pelsdyralslag

Norges Pelsdyralslag
Norges Pelsdyralslag
Økern Torgvei 13
0580 Oslo

47 80 72 00http://www.norpels.no/

Norges Pelsdyralslag er medlemsorganisasjonen for norske pelsdyroppdrettere. Organisasjonens formål er å ivareta medlemmenes interesser, både faglig, økonomisk og sosialt.

Følg saker fra Norges Pelsdyralslag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Pelsdyralslag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Pelsdyralslag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom