Agder Energi

Års- og bærekraftrapportene er klare

Del

Agder Energi har publisert årsrapport og bærekraftrapport for 2018.

Illustrasjonsfoto: Agder Energis hovedkontor i Kristiansand
Illustrasjonsfoto: Agder Energis hovedkontor i Kristiansand

Årsrapporten viser en oversikt over den økonomiske utviklingen i konsernet, regnskap og noter. Den inneholder også styrets årsberetning og konsernsjefens perspektiver på teknologiutvikling og kraftbransjens utvikling fremover.

Årsrapporten inneholder også en beskrivelse av hvordan eierstyring og selskapsledelse utøves i konsernet, samt en beskrivelse av virksomheten og en oversikt over de viktigste hendelsene i 2018.

Samfunnsansvar og bærekraftrapport
Konsernets samfunnsansvar er en viktig del av årsrapporten. I samfunnsansvarsdelen beskrives blant annet konsernmålene for samfunnsansvar. Samfunns- og verdiskapingsregnskapet viser årets verdiskaping i konsernet og hvordan denne er fordelt på interessegruppene ansatte, långivere, det oftentlige, eiere og selskapet selv.

Agder Energi rapporterer årlig om sitt arbeid med bærekraft i henhold til rapporteringsstandarden Det globale rapporteringsinitiativet (GRI Standards). Samfunnsansvarsdelen i årsrapporten inneholder overordnet informasjon på konsernnivå, mens mer utdypende informasjon på selskapsnivå presenteres i bærekraftrapporten.

Hvor finner du rapportene?
Begge rapportene er lagt ut på ae.no, og kan lastes ned som pdf-filer:

Agder Energi årsrapport 2018

Agder Energi bærekraftrapport 2018 

Bilder

Illustrasjonsfoto: Agder Energis hovedkontor i Kristiansand
Illustrasjonsfoto: Agder Energis hovedkontor i Kristiansand
Last ned bilde

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

38 60 70 00http://www.ae.no

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg saker fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Agder Energi

Ny grønn industri på Agder31.3.2020 08:00:00 CESTKronikk

Vi snakker mye om å bygge ny, grønn industri i Norge. Mange peker på vannkraften som et av de viktigste virkemidlene for å få til en slik utvikling. Her på Agder er vi særlig godt rustet til å realisere slike ambisjoner. Men for å si det med en Ibsen-variant: Det holder ikke å tenke det, ønske det og ville det – vi må gjøre det. Selv i skyggen av koronapandemien kan vi ikke legge dødt gode planer om ny industri og verdiskaping.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom