Agder Energi

Agder Energis rapporter for 2021 er publisert

Del

I rapportene finner du informasjon om økonomisk status, samfunnsansvar og bærekraft, likestilling og mangfold samt klimarisiko i Agder Energi.

Årsrapport

Årsrapporten inneholder en oversikt over den økonomiske utviklingen i konsernet, regnskap og noter, samt styrets årsberetning og konsernsjefens artikkel «Et ekstraordinært år».

Årsrapporten inneholder også informasjon om hvordan eierstyring og selskapsledelse utøves i konsernet, samt en beskrivelse av virksomheten og en oversikt over de viktigste hendelsene i 2021. 


Samfunnsansvar og bærekraft

Konsernets samfunnsansvar er en viktig del av årsrapporten. I samfunnsansvarsdelen beskrives blant annet konsernmålene for samfunnsansvar. Samfunns- og verdiskapingsregnskapet viser årets verdiskaping i konsernet og hvordan denne er fordelt på interessegruppene ansatte, långivere, det offentlige, eiere og selskapet selv.

Agder Energi rapporterer årlig om sitt arbeid med bærekraft i henhold til rapporteringsstandarden Det globale rapporteringsinitiativet (GRI Standards). Samfunnsansvarsdelen i årsrapporten inneholder overordnet informasjon på konsernnivå, mens mer utdypende informasjon på selskapsnivå presenteres i rapporten Agder Energi Bærekraft 2021.

Mangfold og like muligheter

Agder Energi jobber systematisk med likestilling og mangfold, og deltar blant annet i prosjektet «Likestilt arbeidsliv». Prosjektet handler om likestilling i vid forstand, og omfatter like muligheter uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Agder Energi ble resertifisert etter målekriteriene i prosjektet i 2021.

Som en del av likestillingsarbeidet, skal arbeidsgivere i offentlige virksomheter og private virksomheter med flere enn 50 ansatte kartlegge og redegjøre for tilstanden for kjønnslikestilling blant de ansatte i virksomheten. Mer detaljert informasjon om dette arbeidet i Agder Energi finnes i rapporten Mangfold og like muligheter Agder Energi 2021.

Klimarisiko

Klimarisiko er, på samme måte som andre relevante risikoforhold, en del av Agder Energis helhetlige risikostyring. Det betyr at klimarisiko inngår i eierstyring, strategisk planlegging, prioritering, operativ drift, risikostyring og rapportering.

Anbefalingene fra G20-landenes Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) er det sentrale rammeverket for hvordan klimarisiko skal analyseres og rapporteres. Rapporten TCFD-rapport Klimarisiko i Agder Energi 2021 gir en oversikt over hvordan Agder Energi etterlever anbefalingene.

Bilder

Dokumenter

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

http://www.ae.no

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom