Gunnar Sønstebys pris 2016 går til Deeyah Khan og Trond Bakkevig

Del
Menneskerettighetsaktivisten Deeyah Khan og en av Norges viktigste brobyggere i religionsdialog, Trond Bakkevig, får Gunnar Sønstebys pris.

 - Årets prisvinnere har vist integritet, mot og handlekraft. Med høyst forskjellig bakgrunn, utgangspunkt og arbeidsområde har de på hver sin måte likevel bidratt til viktige debatter og stått frem som modige forsvarer av grunnleggende demokratiske verdier. Akkurat som Gunnar Sønsteby gjorde i sin tid, nekter de å gi etter for truende og destruktive krefter, og gjennom sitt engasjement viderefører de Gunnar Sønstebys kamp inn i vår tid, sier innstillingskomiteens leder, tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

Deeyah Khan ble allerede som tenårig en uredd stemme som tok opp tvangsekteskap, vold og undertrykkelse i det pakistanske miljøet i Oslo. Reaksjonene mot henne var så sterke at hun valgte å flytte til London for å slippe unna trusler og trakassering. Men Deeyah Khan nektet å la seg skremme til taushet. Hennes siste dokumentarfilm «Jihad, hellige krigere», fra 2015, søker svar på hvorfor så mange unge europeere lar seg rekruttere til IS. Slik løfter hun igjen sin røst og bruker sitt unike talent til å belyse en av vår tids helt sentrale problemstillinger.

I snart tyve år har Trond Bakkevig arbeidet for å tilrettelegge samtaler mellom religiøse ledere i Midtøsten. Denne dialogen har representert en åpen råk i perioder da alle former for politisk kontakt har vært tilfrosset. Slik har denne religionsdialogen vært av betydning for seriøse samtaler mellom mennesker og retninger som står i sterk motstrid til hverandre.

Gunnar Sønstebys livsgjerning var av en enestående karakter. Som frihetsforkjemper og samfunnsbygger la han ned en formidabel innsats for landet i så vel fredstid som krigstid. For å hedre Gunnar Sønstebys livsgjerning, samt bidra til å videreføre hans viktige budskap, ble Gunnar Sønstebys Minnefond etablert i 2013. Som en viktig del av minnefondets virke, skal det deles ut en årlig pris i Gunnar Sønstebys navn til mennesker som fremstår som modige forsvarere av de grunnleggende verdier i vårt demokrati. Prisen ble for første gang utdelt i januar 2015 til Kristin Solberg og Per Egdar Kokkvold.

Kontakter

Innstillingskomiteens leder
Harald Sunde
E-post: HarSunde@gmail.com
Telefon: 474 58 906

Om Gunnar Sønstebys Minnefond

Gunnar Sønstebys Minnefond
Gunnar Sønstebys Minnefond
PB 1656 Vika
0120 OSLO

Stiftelsen GUNNAR SØNSTEBYS MINNEFOND har til formål å utdele Gunnar Sønstebys pris til den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet. Prisen utdeles når, og med det beløp, styret finner riktig. Stiftelsen kan i tillegg gi økonomisk støtte til forskning, utdanning og annet arbeid med informasjon om okkupasjonstiden 1940 til 1945, samt til formål som ivaretar norske krigsveteraners interesser.

Følg pressemeldinger fra Gunnar Sønstebys Minnefond

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Gunnar Sønstebys Minnefond på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Gunnar Sønstebys Minnefond

Gunnar Sønstebys Pris 2017 tildeles Forsvarets Veteraner9.1.2017 13:00:00 CET | Pressemelding

Gunnar Sønstebys Pris 2017 tildeles Forsvarets veteraner. Gjennom sin tjeneste har landets veteraner lagt ned en markant innsats på vegne av oss alle. Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram da det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på. På bakgrunn av den enkeltes innsats, mot og oppofrelse, er landets veteraner verdige vinnere av Gunnar Sønstebys Pris 2017.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye