Gunnar Sønstebys Minnefond

Prestisjepris til høyaktuelle Cyberforsvarere

Del
Sønstebyprisen 2021 tildeles organisasjoner som forsvarer oss mot cyberangrep. De tilhører statlige, militære og private institusjoner, noen hemmelige, men felles for dem alle er at de hver eneste dag avverger truende situasjoner på vegne av oss alle. Samarbeidet mellom disse fagmiljøene er helt unikt, og helt essensielt for å lykkes.

Bakgrunn

Norge er et godt land å leve i. Vi har fred, frihet og et demokrati bygget på menneskerettigheter og åpenhet.

Når vi snakker om fred, frihet og demokrati i 2021 er det likevel med en alvorlig undertone. 

Vårt demokrati, vårt frie samfunn og freden vi setter så høyt er dessverre under kontinuerlige angrep. 

I oktober 2020 ble Stortinget utsatt for et alvorlig angrep som ble sporet tilbake til Russiske hackermiljøer.

Senest lørdag 9. januar ble Østre Toten kommune lammet av et ondsinnet angrep på vitale systemer, og tirsdag 12. januar ble det rapportert om et angrep som i flere dager har rammet den frie presse, representert av Hamar Arbeiderblad.

Negative krefter, fremmede makter eller kriminelle organisasjoner utfører akkurat nå usynlige, men svært alvorlige, angrep på Norge. De angriper vitale deler av det digitale rommet vi er avhengige av for at samfunnet skal fungere.  

Målet er å stjele, forstyrre, skape uro og skade det viktigste vi har: Tilliten til hverandre og tryggheten som gjør Norge til et av verdens mest velfungerende samfunn.

Sønstebyfondet tar historien inn i fremtiden

Historien har lært oss at et fritt og demokratisk samfunn ikke er gratis. Fem lange år under tysk okkupasjon kostet oss dyrt. 

Gunnar Sønsteby, krigsveteranen og landets høyest dekorerte borger, viet livet sitt etter annen verdenskrig til å arbeide for fred, frihet og demokrati.

Han visste at uten et sterkt, levende demokrati, og et tilstedeværende forsvar mot negative krefter, vil ikke Norge slik vi kjenner det bestå. 

For oss i Sønstebyfondet går det en direkte linje mellom Gunnar Sønstebys livslange innsats i demokratiets tjeneste og til den innsats som nå gjøres på et helt nytt, men like utsatt frontavsnitt.

Situasjonen er helt annerledes. Det samme er midlene. Men målet er det samme: Et forsvar for demokratiet og våre demokratiske institusjoner. 

Tidligere priser har gått til Per Edgar Kokkvold, Kristin Solberg, Deeya Kahn, Trond Bakkevig, Norske INTOPS-veteraner, Elizabeth Hoff, William Nygård d.y, og Kristian Bergsund

I år går prisen til fremtiden: Sivile og militære, private og offentlige cyberforsvarere!

Det er helt i tråd med Gunnar Sønstebys visjon om å huske historien, men å arbeide for fremtiden. 

Det er kadetter fra Cyberingeniørskolen ved Forsvarets Høyskoler som mottar prisen på vegne av: FSH/Cyberingeniørskolen, Etterretningstjenesten, KRIPOS NC3, Telenor Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd, Politiets Sikkerhetstjeneste PST, NTNU, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Norsk Senter for Informasjonssikring – NorSIS, CST og NORMA CYBER

For ytterligere informasjon, intervjuer med fondets leder eller ytterligere video/ bildemateriale kontakt prosjektleder Tom Amriati-Løvås på tlf. 41122205, tom@cse.no

Film fra årets prisutdeling vil være tilgjengelig på www.no24.no fredag

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Gunnar Sønstebys Minnefond

Gunnar Sønstebys Minnefond
Gunnar Sønstebys Minnefond
PB 1656 Vika
0120 OSLO

Stiftelsen GUNNAR SØNSTEBYS MINNEFOND har til formål å utdele Gunnar Sønstebys pris til den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet. Prisen utdeles når, og med det beløp, styret finner riktig. Stiftelsen kan i tillegg gi økonomisk støtte til forskning, utdanning og annet arbeid med informasjon om okkupasjonstiden 1940 til 1945, samt til formål som ivaretar norske krigsveteraners interesser.

Følg pressemeldinger fra Gunnar Sønstebys Minnefond

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Gunnar Sønstebys Minnefond på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Gunnar Sønstebys Minnefond

Gunnar Sønstebys Pris 2017 tildeles Forsvarets Veteraner9.1.2017 13:00:00 CET | Pressemelding

Gunnar Sønstebys Pris 2017 tildeles Forsvarets veteraner. Gjennom sin tjeneste har landets veteraner lagt ned en markant innsats på vegne av oss alle. Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram da det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på. På bakgrunn av den enkeltes innsats, mot og oppofrelse, er landets veteraner verdige vinnere av Gunnar Sønstebys Pris 2017.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye