Gunnar Sønstebys Minnefond

Gunnar Sønstebys Pris 2017 tildeles Forsvarets Veteraner

Del
Gunnar Sønstebys Pris 2017 tildeles Forsvarets veteraner. Gjennom sin tjeneste har landets veteraner lagt ned en markant innsats på vegne av oss alle. Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram da det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på. På bakgrunn av den enkeltes innsats, mot og oppofrelse, er landets veteraner verdige vinnere av Gunnar Sønstebys Pris 2017.

Gjennom store deler av etterkrigstiden har norsk militær tilstedeværelse bidratt til å stabilisere situasjonen i noen av verdens mest konfliktfylte og urolige hjørner.

Våre folkevalgte har forpliktet Norge til å bidra med militær innsats i frihetens og fredens tjeneste. For å overholde disse forpliktelsene, har den norske soldat frivillig påtatt seg et ansvar på vegne av oss alle. Det har vært, og vil fortsatt være, diskusjoner rundt de forskjellige utenlandsoppdragene. Men det er udiskutabelt at tusenvis av norske kvinner og menn har reist ut og bidratt med sin innsats, ofte under stor personlig risiko.

Prisen er en heder overfor den enkelte veteran og den innsats, personlige mot og oppofrelse som er vist.

Veteraner er en stor ressursgruppe som kommer det norske samfunnet til gode på måter som langt overstiger den internasjonale innsatsen. Den ballasten den enkelte besitter, i form av utdannelse, tjenesteerfaring og opplevelser, tilfører det norske samfunnet verdifull kompetanse på mange plan. Dette er en kompetanse som er med på å ivareta samt videreutvikle det demokratiske velferdssamfunnet vi alle er takknemlige for å være en del av i dag.

Mange veteraner sliter fysisk eller psykisk etter sin innsats for Norge. Det har ikke alltid vært like selvsagt at disse har fått den støtte og hjelp som er nødvendig. I erkjennelsen av dette vil prispengene gå til støtte for dem som trenger det, og slik bidra til en bedre hverdag for dem det gjelder.

Statuetten plasseres på Forsvarets veteransenter Bæreia, men den tildeles hver enkelt veteran. Som et synlig bevis og anerkjennelse av den enkeltes innsats utstedes det diplom til alle veteraner.

Om Gunnar Sønstebys Pris:

Gunnar Sønstebys livsgjerning var av en enestående karakter. Som frihetskjemper og samfunnsbygger la han ned en formidabel innsats for landet i så vel fredstid som krigstid.

Med en ballast av dekorert mot og varm livsvilje, benyttet han enhver anledning til å være et talerør og forkjemper for et demokratisk samfunns grunnleggende verdier.

For å hedre Gunnar Sønstebys livsgjerning, samt bidra til å videreføre hans viktige budskap, ble Gunnar Sønstebys Minnefond etablert i 2013. Som en viktig del av minnefondets virke, skal det deles ut en årlig pris i Gunnar Sønstebys navn.

 I henhold til statuttene skal prisen deles ut til «(…) den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.»

Prisen ble første gang delt ut i januar 2015 til Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold, og i 2016 gikk prisen til Deeyah Khan og Trond Bakkevig. I år tildeles Gunnar Sønstebys Pris til Forsvarets veteraner for sin innsats for Norge.

Kontaktperson:
Tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde
Tlf. 474 58 906

Om Gunnar Sønstebys Minnefond

Gunnar Sønstebys Minnefond
Gunnar Sønstebys Minnefond
PB 1656 Vika
0120 OSLO

Stiftelsen GUNNAR SØNSTEBYS MINNEFOND har til formål å utdele Gunnar Sønstebys pris til den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet. Prisen utdeles når, og med det beløp, styret finner riktig. Stiftelsen kan i tillegg gi økonomisk støtte til forskning, utdanning og annet arbeid med informasjon om okkupasjonstiden 1940 til 1945, samt til formål som ivaretar norske krigsveteraners interesser.

Følg pressemeldinger fra Gunnar Sønstebys Minnefond

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Gunnar Sønstebys Minnefond på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Gunnar Sønstebys Minnefond

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye