Gunnar Sønstebys Minnefond

Sønsteby-prisen 2022 tildeles Roseslottet

Del
Roseslottet er en stor kunstinstallasjon viet den andre verdenskrig, plassert utendørs på Oslos tak overfor Holmenkollen. Samtidig er det et enormt pedagogisk prosjekt som forteller historien om okkupasjonen av Norge, men like mye om de grunnleggende prinsippene for demokrati og humanisme som da ble satt ut av kraft.
Foto: Haakon Sand & Gudmund Sand/ Sandbox
Foto: Haakon Sand & Gudmund Sand/ Sandbox

Historien fortelles uten å demonisere eller glorifisere, men fortellingens røde tråd er individet og den enkeltes valg i historiens veikryss. Ideen er å levendegjøre historien gjennom personlige fortellinger festet til et stort antall lerreter av Vebjørn Sand, samt gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer i en spektakulær scenografi på Oslos tak, som han har skapt sammen med sin bror Eimund Sand.

Slik er Roseslottet blitt et storslått monument på lerret og i terreng over Den andre verdenskrig i alle dens avskygninger. Det er blitt en sansearena for inntrykk og læring i et helt unikt pedagogisk landskap. For mange av oss som vokste opp med foreldre og besteforeldre med okkupasjonsårene som sin mest livsformende opplevelse, stiger Roseslottet frem som et minnested av de sjeldne.

For dagens unge blir det en opplæringsarena i et sjeldent og gripende format. Roseslottet er ingen ensidig heltedyrkelse, men viser frem det alvorlige mangfold i hvordan vi som mennesker og nasjon forholdt oss til krig og okkupasjon.

Samlet er dette det mest originale og største pedagogiske enkeltprosjekt om Den andre verdenskrig og okkupasjonen av Norge vi har her i landet. Vi hører den historiske stemmen i duett med en sterk humanistisk røst som gjennomsyrer dette prosjektet.

Mangfoldigheten og spennvidden i fortellingen er stor. Det samme er de mange scenografiske grep som trollbinder den besøkende til fortellingen og fortellingens insisterende moral om å verne om demokratiet. Summen av dette er unikt både i norsk kunsthistorie og vår egen minnehistorie.

Gunnar Sønsteby var intenst opptatt av å formidle sine krigsopplevelser til nye generasjoner. Han så dette som sin viktigste innsats. Like opptatt var han av å forkynne demokratiets sak. Det er ikke uten grunn at han er kalt en "fanatisk demokrat". Både ideen bak og utførelsen av Roseslottet passer slik som hånd i hanske med det Gunnar Sønsteby så som sin livsoppgave. Også slik er det en verdig vinner av Sønsteby-prisen for 2021.

For sin legendariske innsats under den andre verdenskrig ble Gunnar Sønsteby landets høyest dekorerte borger. Med en ballast av dekorert mot og varm livsvilje viet han en stor del av sitt etterkrigs-liv til en utrettelig kamp for et levende demokrati og forståelsen av frihetens verdi. Ikke minst gjennom en aktiv tilstedeværelse i samfunnsdebatten, samt mer enn 1800 foredrag, minnet han oss alle på viktigheten av å engasjere seg til samfunnets beste. Hans store engasjement for medmennesker som hadde behov for hjelp, samt hans enestående vilje til aldri å gi opp kampen, lever videre som en inspirasjon til etterkrigstidens generasjoner.  

For å hedre Gunnar Sønstebys livsgjerning, samt bidra til å videreføre hans viktige engasjement og budskap, ble et minnefond etablert i hans navn i 2013. Et av minnefondets oppgaver er å dele ut Gunnar Sønstebys Pris til:

«(…) den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.»

Prisen ble første gang delt ut i 2015 til Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold. I 2016 gikk prisen til Deeyah Khan og Trond Bakkevig, og i 2017 ble prisen tildelt Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner for sin innsats for Norge. I 2018 mottok Elizabeth Hoff prisen for sin innsats for den nødstilte befolkningen i Syria. I 2019 ble prisen tildelt William Nygaard, og i 2020 gikk prisen til ildsjelen Kristian Bergsund. I 2021 var det landets Cyberforsvarere som mottok en fortjent hyllest. 

Det synlige beviset på prisen er en statuett utført av Elena Engelsen Ung, etter originalen «Mannen med sykkelen» laget av Per Ung. Originalen står på Karl Johans gate i Oslo, på stedet hvor Gunnar Sønsteby befant seg da tyske soldater marsjerte forbi på ettermiddagen 9.april 1940.

Prisen overrekkes på Roseslottet, fredag 14.januar 2022, klokken 13.00.

Programmet er vedlagt.

Kontakter

Bilder

Foto: Haakon Sand & Gudmund Sand/ Sandbox
Foto: Haakon Sand & Gudmund Sand/ Sandbox
Last ned bilde
Foto: Haakon Sand & Gudmund Sand/ Sandbox
Foto: Haakon Sand & Gudmund Sand/ Sandbox
Last ned bilde
Foto: Haakon Sand & Gudmund Sand/ Sandbox
Foto: Haakon Sand & Gudmund Sand/ Sandbox
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Gunnar Sønstebys Minnefond

Gunnar Sønstebys Minnefond
Gunnar Sønstebys Minnefond
PB 1656 Vika
0120 OSLO

Stiftelsen GUNNAR SØNSTEBYS MINNEFOND har til formål å utdele Gunnar Sønstebys pris til den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet. Prisen utdeles når, og med det beløp, styret finner riktig. Stiftelsen kan i tillegg gi økonomisk støtte til forskning, utdanning og annet arbeid med informasjon om okkupasjonstiden 1940 til 1945, samt til formål som ivaretar norske krigsveteraners interesser.

Følg pressemeldinger fra Gunnar Sønstebys Minnefond

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Gunnar Sønstebys Minnefond på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Gunnar Sønstebys Minnefond

Gunnar Sønstebys Pris 2017 tildeles Forsvarets Veteraner9.1.2017 13:00:00 CET | Pressemelding

Gunnar Sønstebys Pris 2017 tildeles Forsvarets veteraner. Gjennom sin tjeneste har landets veteraner lagt ned en markant innsats på vegne av oss alle. Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram da det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på. På bakgrunn av den enkeltes innsats, mot og oppofrelse, er landets veteraner verdige vinnere av Gunnar Sønstebys Pris 2017.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye