Gunnar Sønstebys Minnefond

Sønstebyprisen 2020 tildeles ildsjelen Kristian Bergsund

Del
Mye av det flotteste ved det norske samfunnet er basert på dugnad og frivillighet, og på mange måter er denne innsatsen en nødvendig bærebjelke i det samfunnet vi alle er en del av. En av de fremste blant mange dugnadshelter og ildsjeler er Kristian Bergsund fra Valdres. I mer enn 50 år har han brukt av sin tid og sine midler for å ivareta samt formidle viktige deler av vår kulturarv.
Kristian Bergsund. Foto: Geir Helge Skattebo, Avisa Valdres.
Kristian Bergsund. Foto: Geir Helge Skattebo, Avisa Valdres.

I år er det 75 år siden frigjøringen fant sted etter fem lange år med krig og okkupasjon. For siste gang skal tidsvitnene iblant oss være tilstede ved et stort jubileum. Helt siden krigens dager har de fungert som en levende påminnelse om det største oppgjøret i Europas historie, men nå er krigsgenerasjonens tidsvitner ubønnhørlig på vei ut av tiden. «Saken må leve videre, men den må bæres inn i fremtiden av stadig nye forkjempere», sa frihetskjemperen og krigshelten Gunnar Sønsteby. Det er i den forbindelse Kristian Bergsund har lagt ned en stor innsats for å bringe historien og dens lærdommer videre til stadig nye generasjoner.

Som den forsvarsvennen og demokratiforkjemperen han er, har Kristian Bergsund stått i spissen for et omfattende informasjons- og holdningsarbeid rettet mot skoleelever og andre.

Unike krigsminner
Som en tidskapsel fra en annen tid ruver Bagnsbergatn gård i fjellsiden over Bagn sentrum i Valdres. Det er i dag et av landets mest unike krigsminner, og takket være ildsjeler som Kristian Bergsund er stedet bevart som et symbol over motstanden som reiste seg, da noen av de hardeste og mest omfattende kampene i Sør-Norge fant sted våren 1940. For Bagnsbergatn gård har, som Kong Olav påpekte i 1986, en høy opplevelsesverdi som nasjonalt krigsminne for kommende generasjoner.

Ved hjelp av egne midler har Kristian Bergsund også anskaffet et stort antall historiske gjenstander fra krigens dager. Samlingen er vederlagsfritt overført til Valdresmuseet og Bagn Bygdesamling, og siden åpningen i 1995 har mer enn 100.000 besøkende sett museumsutstillingen, som er et tilbud ikke minst skolene i Valdres, deler av Hallingdal og Øvre Ringerike nyter godt av.

Gjennom årene har Kristian Bergsund holdt mange hundre foredrag for skoleelever og andre interesserte, om regionens forsvarshistorie og om viktigheten av å stå opp for demokratiet vi alle er en del av. Han har i mer enn 25 år også bistått Krigsskolen og Forsvaret i deres årlige undervisningsopplegg i Valdres. Hans skildringer er viden kjent, og historiene er for lengst en del av pensum for kommende befal.

Med sitt store engasjement har han i årevis også vist omsorg og ivaretakelse av dalførets veteraner fra så vel Den andre verdenskrig som fra internasjonale operasjoner i etterkrigstiden. Han har stått bak en rekke arrangementer og sammenkomster, og han er også ildsjelen bak årlige markeringer for å minnes ofrene etter hendelsene som fant sted i Valdres under krigen.

Det er på denne bakgrunn at Kristian Bergsund er en verdig mottaker av Sønstebyprisen for 2020. Han er en ildsjel og idealist av sjeldent format, som i mer enn 50 år har jobbet utrettelig for å bringe viktige deler av landets kulturarv videre til stadig nye generasjoner.

Arven etter «Kjakan» og krigsgenerasjonen
For sin legendariske innsats under Den andre verdenskrig ble Gunnar «Kjakan» Sønsteby landets høyest dekorerte borger. Med en ballast av dekorert mot og varm livsvilje viet han en stor del av sitt etterkrigs-liv til en utrettelig kamp for et levende demokrati og forståelsen av frihetens verdi. Ikke minst gjennom en aktiv tilstedeværelse i samfunnsdebatten, samt mer enn 1800 foredrag, minnet han oss alle på viktigheten av å engasjere seg til samfunnets beste. Hans store engasjement for medmennesker som hadde behov for hjelp, samt hans enestående vilje til aldri å gi opp kampen, lever videre som en inspirasjon for etterkrigstidens generasjoner.

For å hedre Gunnar Sønstebys livsgjerning, samt bidra til å videreføre hans viktige engasjement og budskap, ble et minnefond i hans navn etablert i 2013. Et av minnefondets oppgaver er å dele ut Sønstebyprisen til:

«(…) den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.»

Prisen ble første gang delt ut i januar 2015 til Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold. I 2016 gikk prisen til Deeyah Khan og Trond Bakkevig, og i 2017 ble prisen tildelt Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner for sin innsats for Norge. I 2018 mottok Elizabeth Hoff prisen for sin innsats for den nødstilte befolkningen i Syria, og i 2019 ble William Nygaard hedret for sitt modige forsvar av ytringsfriheten.

Det er som en del av denne tradisjonen Kristian Bergsund nå blir hedret, og det synlige beviset på Sønstebyprisen er en statuett utført av Elena Engelsen Ung, etter originalen «Mannen med sykkelen» laget av Per Ung. Originalen står på Karl Johans gate i Oslo, på stedet hvor Gunnar Sønsteby befant seg da tyske soldater marsjerte forbi på ettermiddagen 9.april 1940.

Prisen overrekkes under en seremoni i Fanehallen på Akershus festning, fredag 10.januar klokken 13.00.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Petter Ringen Johannessen
Gunnar Sønstebys Minnefond
Mobil: 915 41 475
E-post: prjo24@gmail.com
www.no24.no

Bilder

Kristian Bergsund. Foto: Geir Helge Skattebo, Avisa Valdres.
Kristian Bergsund. Foto: Geir Helge Skattebo, Avisa Valdres.
Last ned bilde

Om Gunnar Sønstebys Minnefond

Gunnar Sønstebys Minnefond
Gunnar Sønstebys Minnefond
PB 1656 Vika
0120 OSLO

Stiftelsen GUNNAR SØNSTEBYS MINNEFOND har til formål å utdele Gunnar Sønstebys pris til den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet. Prisen utdeles når, og med det beløp, styret finner riktig. Stiftelsen kan i tillegg gi økonomisk støtte til forskning, utdanning og annet arbeid med informasjon om okkupasjonstiden 1940 til 1945, samt til formål som ivaretar norske krigsveteraners interesser.

Følg pressemeldinger fra Gunnar Sønstebys Minnefond

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Gunnar Sønstebys Minnefond på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Gunnar Sønstebys Minnefond

Gunnar Sønstebys Pris 2017 tildeles Forsvarets Veteraner9.1.2017 13:00:00 CET | Pressemelding

Gunnar Sønstebys Pris 2017 tildeles Forsvarets veteraner. Gjennom sin tjeneste har landets veteraner lagt ned en markant innsats på vegne av oss alle. Vi skylder dem en stor takk for at de har stått fram da det har vært nødvendig, og på den måten ivaretatt de grunnleggende verdiene vårt demokratiske samfunn er tuftet på. På bakgrunn av den enkeltes innsats, mot og oppofrelse, er landets veteraner verdige vinnere av Gunnar Sønstebys Pris 2017.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye