Folkehelseinstituttet stiller seg ikke bak strålerapport

Del
FHI gjør det nå klart at FHI ikke stiller seg bak det dokumentet som ligger til grunn for norsk strålepolitikk: FHI-rapport 2012:3.

Det henvises ofte til dette dokumentet som om Folkehelseinstituttet står bak rapportens innhold, sammen med Statens strålevern. FHI gjør det klart i et brev av 19. mai 2015 at det kun organiserte utvalgsarbeidet og publiserte rapporten, mens rapportens innhold helt og fullt er utvalgets eget ansvar.

Den såkalte "FHI-rapporten" ligger i dag til grunn for norsk helsepolitikk på området. Den er grunnlaget for at Norge i dag:
- anbefaler trådløse nett (i stedet for kablede nett) i skoler og barnehager
- i praksis ikke har noen begrensninger for hvor mobilbasestasjoner settes opp
- ikke anerkjenner el-overfølsomhet som en funksjonshemning, og anbefaler kognitiv terapi som behandlingstilbud til folk som er påviselig fysisk syke av EMF-eksponering

Rapporten hevder at dagens grenseverdier er tilstrekkelige for å beskytte mot helsevirkninger fra mobiler, trådløse nettverk og annen mikrobølget stråling og at helsereaksjoner ikke kan skyldes EMF. Den er fra flere faglige hold kritisert for at den er konstruert med samme metodiske svakheter, sviktende logikk og med samme konklusjoner som tilsvarende rapporter i Canada, Sverige, Frankrike, i EU og nå snart også fra WHO.

F.eks. har et tilsvarende utvalg i Canada etter en høring nylig fått "stryk" i nasjonalforsamlingen og blitt bedt om å revidere sitt arbeid grundig.

Den skjeve sammensetningen i disse utvalgene er også blitt kraftig kritisert: De domineres av "strålingsbyråkrater" som er kjent for å motarbeide ny innsikt fra cellebiologisk forskning.

Det er med brevet fra FHI nå slått fast at det er utvalget bak "FHI-rapporten" alene som står bak konklusjonen.

Dokumenter

Lenker

Om Folkets Strålevern

Folkets Strålevern
Folkets Strålevern
Fjelkensvingen 10
1395 Hvalstad

http://www.folkets-stralevern.no
Folkets Strålevern er opprettet i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon; mobiltelefoni, trådløse nettverk, osv.). Det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen fremdeles ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Mennesker fortjener en etterrettelig, lyttende organisasjon som – uten en skjult agenda – har som formål å beskytte og informere. Ettersom myndighetene per i dag unngår å formidle denne informasjonen til det norske folk, tar Folkets Strålevern ansvar i denne saken slik at du kan ta kunnskapsbaserte, rasjonelle beslutninger i forhold til eksponering og bruk av trådløs teknologi. Folkets Strålevern arbeider aktivt med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at lover og forskrifter kan brukes til å beskytte mennesker mot skadelige effekter fra elektromagnetisk stråling.

Følg pressemeldinger fra Folkets Strålevern

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Folkets Strålevern på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Folkets Strålevern

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye