SCENIHR-rapporten møter kritikk

Del
Den nye undersøkelsen fra EU-kommisjonen om helserisikoen ved stråling (SCENIHR), publisert 6. mars 2015, er blitt møtt med hard kritikk. Undersøkelsen ble gjennomført av eksperter som er kjent for å nekte for at det fins en helserisiko når strålingen er for svak til å frambringe akutt varmeskade. SCENIHR-rapporten konkluderte med at overbevisende vitenskapelig belegg ikke fins for at slik risiko foreligger.

Sentralt i rapporten står spørsmålet om det fins klare tegn på at visse former for kreftsvulster kan skyldes mobiltelefoni og annen kortbølget stråling, svakere enn dagens grenseverdier. Rapporten konkluderer negativt. Men det har vist seg at den har unnlatt å ta hensyn til en rekke nye forskningsrapporter som dokumenterer en klar og tydelig sammenheng. En av disse rapportenes medforfattere, dr. Kjell Hansson Mild, hadde attpåtil protestert da disse ble utelatt fra vurderingen, men ble ikke hørt i prosessen. Nå foreligger det klager fra et førtitalls organisasjoner på dette og en rekke andre svakheter, på upartiskhet, grove feiltolkninger, utelatelser, på bindinger til bransjer med sterke interesser i vurderingen, og på at også viktige kommentarer er blitt oversett.

«Felles for disse rapportene er at de kontrolleres av personer med klare bindinger til ICNIRP, en tysk stiftelse som har laget bedømmelsesprosedyrer som er formet slik at de i praksis avviser all forskning som ikke skyldes akutt oppvarming ved meget kraftig eksponering – uansett hvor overbevisende forskningsresultatene måtte være. Dette er regelrett forskningssvindel. Det har nå pågått i mer enn 50 år, mens forskningsrapportene som viser uholdbarheten i dette, tårner seg opp», sier Sissel Halmøy, generalsekretær i Folkets Strålevern, en interesse- og opplysningsorganisasjon om stråling. «Det er på tide at myndighetene fører en føre-var-linje på dette feltet. Forskningen er mer enn sterk nok til å begrunne dette. Føre-var-prinsippet er nedfelt både i EU-systemet og i Norges grunnlov (§ 112), men hensyntas ikke når det gjelder radiobølget stråling. Det har vi ikke godt av», avslutter hun.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Folkets Strålevern

Folkets Strålevern
Folkets Strålevern
Fjelkensvingen 10
1395 Hvalstad

http://www.folkets-stralevern.no
Folkets Strålevern er opprettet i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon; mobiltelefoni, trådløse nettverk, osv.). Det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen fremdeles ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Mennesker fortjener en etterrettelig, lyttende organisasjon som – uten en skjult agenda – har som formål å beskytte og informere. Ettersom myndighetene per i dag unngår å formidle denne informasjonen til det norske folk, tar Folkets Strålevern ansvar i denne saken slik at du kan ta kunnskapsbaserte, rasjonelle beslutninger i forhold til eksponering og bruk av trådløs teknologi. Folkets Strålevern arbeider aktivt med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at lover og forskrifter kan brukes til å beskytte mennesker mot skadelige effekter fra elektromagnetisk stråling.

Følg pressemeldinger fra Folkets Strålevern

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Folkets Strålevern på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Folkets Strålevern

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye