Rettssystemet må fri seg fra strålevernenes svindel

Del
«Norsk forvaltning må rustes opp til å gjennomskue svindelen om strålegrensene.» Dette uttaler generalsekretær i Folkets Strålevern, og utdyper dette videre: «Bare denne våren er det kommet flere viktige vurderinger i EU-systemet, (SCENIHR og EESC) som hevder at det ikke fins vitenskapelig belegg for risiko for helseskader, og det vil komme en fra WHO i juni som kommer til å hevde det samme. Disse konklusjonene har ikke grunnlag i vitenskap, men bygger på ren svindel.»

Folkets Strålevern arbeider for lavere strålegrenser, spesielt for langtidseksponering, og at de skal fastlegges etter såkalt «biologisk relevans». Dagens grenser skal beskytte mot akutt varmeøkning, mens forskningen finner skader selv ved svært mye svakere stråling.

Internasjonalt er det kommet en storm av protester mot vurderingene fra EU-systemet. Kritikken og analysene av dem trekker særlig fram hvordan de såkalte ekspertgruppene er satt partisk sammen, gjerne med en «maskot» fra motstanderne, men uten at vedkommende tas hensyn til. Det er påvist at det er stort sett de samme personene som er toneangivende i alle ekspertgruppene. De samordner sin arbeidsmåte, og former beviskravene slik at de kan utelate all forskning de ikke ønsker å ta hensyn til i konklusjonene. Videre bruker de studier som ikke finner noen risiko som «bevis» for at der ikke er noen risiko å finne, noe som er en elementær feil i vitenskapelig metode.  De anklages også for utelatelse av sentral forskning, og for at de flere ganger feiltolker innholdet i forskningsrapportene. «Slik gir de inntrykk av at det fins solid vitenskap bak påstandene om at der ikke fins noen helserisiko. Men slik er det ikke. Tvert imot er forskningen stadig tydeligere på at særlig mikrobølget stråling, som nå er den som øker mest, har et bredt spekter av skadevirkninger, fra hodepine via ME til Alzheimers og kreft» sier Halmøy.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Folkets Strålevern

Folkets Strålevern
Folkets Strålevern
Fjelkensvingen 10
1395 Hvalstad

http://www.folkets-stralevern.no
Folkets Strålevern er opprettet i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon; mobiltelefoni, trådløse nettverk, osv.). Det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen fremdeles ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Mennesker fortjener en etterrettelig, lyttende organisasjon som – uten en skjult agenda – har som formål å beskytte og informere. Ettersom myndighetene per i dag unngår å formidle denne informasjonen til det norske folk, tar Folkets Strålevern ansvar i denne saken slik at du kan ta kunnskapsbaserte, rasjonelle beslutninger i forhold til eksponering og bruk av trådløs teknologi. Folkets Strålevern arbeider aktivt med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at lover og forskrifter kan brukes til å beskytte mennesker mot skadelige effekter fra elektromagnetisk stråling.

Følg pressemeldinger fra Folkets Strålevern

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Folkets Strålevern på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Folkets Strålevern

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye