Mobilmaster måtte fjernes i Frankrike

Del
Det er ikke ofte vi i Norge titter inn i fransk rettsvesen. Men her får vi en anledning: I 2008 avsa byretten i Nanterre en dom der mobiloperatøren Bouygues Telecom ble dømt til å fjerne mobilantenner som det hadde satt opp. Selskapet ble også dømt til å betale erstatning for påført helsefare, men fritatt for å betale erstatning for verdiforringelse og for visuelle ulemper knyttet til mastene. Bouygues Telecom ble også dømt til å betale fulle saksomkostninger for begge parter. Saken ble anket av mobiloperatøren, men domstolen i Versailles kom til samme resultat som byretten i Nanterre. Erstatningsbeløpet til familiene ble øket, og dagbøtene ved for sen fjerning av mastene ble også øket. Mobiloperatøren anket videre til Høyesterett, men trakk senere anken.

Det var tre ektepar som hadde fått antennene bygd ganske tett innpå sine hus som stevnet teleselskapet for retten med krav om at antennene måtte bort og om erstatning på grunn av unormal naboulempe, på grunn av økt helserisiko, og på grunn av verdiforringelse av deres eiendommer.  De vant altså fram. I dommen legger dommeren vekt på internasjonal forskning på området, og går i rette med de offentlige franske grenseverdiene, som er lik de norske, og mener at de ikke tar hensyn til anerkjent forskning.

Den franske dommen ble fremlagt i rett norsk oversettelse i forbindelse med en rettssak i mars i Asker og Bærum tingrett.  Denne ble tapt av saksøker, en privatperson som hadde fått flere basestasjoner kloss på og rettet rett mot sitt hus for å gi dekning for noen få hus på baksiden av hans. Han tapte til tross for at avstanden var kortere og strålingseksponeringen sterkere enn i den franske saken. Dommeren så bort fra internasjonal forskning, og stolte i stedet på Statens stråleverns representant, som uten medisinsk kompetanse innesto for at vitenskapen viste at der ikke var noen økt helserisiko. Saksøker ble også dømt til å betale fulle saksomskostninger, også for den saksøkte mobiloperatøren, Telenor.

De franske dommene i rett norsk oversettelse kan fåes ved henvendelse til generalsekretær Sissel Halmøy i Folkets Strålevern. Kostnadene ved oversettelsen ble dekket av Folkets Stråleverns hovedsponsor, skipsreder Einar Rasmussen, Kristiansand.

Dette er viktig informasjon. Det er åpenbart at norsk politikk på området lider av systemsvikt. Dagens grenseverdier er for grove. De sørger for at vi ikke får akutte skader som følge av oppvarming. Men i dagens strålebilde er det mobilsystemer, trådløse nettverk og trådløst utstyr, høyspentlinjer, induksjonstopper og omformere som er de viktigste skadekildene. De gir oss lavere eksponering, og virker over lengre tid. De burde også vært regulert. Det følger av både EUs og Norges føre-var-linje, som i Norge er nedfelt i grunnlovens § 112. 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Folkets Strålevern

Folkets Strålevern
Folkets Strålevern
Fjelkensvingen 10
1395 Hvalstad

http://www.folkets-stralevern.no
Folkets Strålevern er opprettet i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon; mobiltelefoni, trådløse nettverk, osv.). Det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen fremdeles ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Mennesker fortjener en etterrettelig, lyttende organisasjon som – uten en skjult agenda – har som formål å beskytte og informere. Ettersom myndighetene per i dag unngår å formidle denne informasjonen til det norske folk, tar Folkets Strålevern ansvar i denne saken slik at du kan ta kunnskapsbaserte, rasjonelle beslutninger i forhold til eksponering og bruk av trådløs teknologi. Folkets Strålevern arbeider aktivt med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at lover og forskrifter kan brukes til å beskytte mennesker mot skadelige effekter fra elektromagnetisk stråling.

Følg pressemeldinger fra Folkets Strålevern

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Folkets Strålevern på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Folkets Strålevern

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye