Mobilmaster – Norges første sak tapt

Del
Norges første sak om mobilmaster gikk nylig for retten i Asker og Bærum tingrett. Telenor Norge var saksøkt. Saksøker er radarspesialist, og mener at Telenor-antennene plassert 30 meter unna huset hans ikke er teknisk nødvendige for formålet, som er å dekke noen få hus på baksiden av saksøkers. Disse husene dekkes av andre master, og strålingen gjennom saksøkers hus er derfor unødig etter saksøkers oppfatning, og rammes dermed av Strålevernforskriften. De gir etter hans syn en økt helsebelastning som er unødig, selv om strålingen ligger lavere enn de offisielle grenseverdiene.

Saksøker tapte saken. I dommen vurderer dommeren ikke det rettslige grunnlaget, men antar at det utfra det som kom fram i retten er størst grunn til å vise tillit til myndighetenes vitnemål.

Lars Klæboe fra Statens strålevern hevdet som Telenor Norges vitne at forskning viser at mikrobølget stråling svakere enn dagens grenseverdier ikke er skadelig. Dette til tross for at det faktisk finnes tusenvis av fagfellevurderte, vitenskapelig publiserte studier (PubMed) som viser helseskader, langt under dagens grenseverdier. 

Folkets Strålevern som bisto saksøker, beklager utfallet, og frykter at det vil bli mange slike saker i framtida i takt med at forskere legger fram stadig nye rapporter som påviser helseskadelige virkninger av mikrobølget stråling ved eksponering godt under grenseverdiene. 

Grenseverdiene som Statens strålevern opererer med, som de kaller "de trygge, norske helsegrensene", er basert på 6 minutters eksponering, de er beregnet ut fra en voksen mann, og de beskytter kun mot oppvarming. 

Grenseverdiene beskytter IKKE mot hodepine, søvnvansker, læringsvansker, depresjoner, uro, nedsatt fertilitet, hukommelsesproblemer, hudutslett eller langt alvorligere helseskader som kreft, Alzheimer, gentoksiske- og autoimmune sykdommer. Mobilantennene gir eksponering lengre enn 6 minutter, de stråler 24 timer i døgnet.

Føre-var prinsippet er vedtatt i Norge.  

Se vedlagte linker:

- BioInitiative Report, en oppsummeringsrapport for de 3800 viktigste fagfellevurderte vitenskapelige studiene.

- Se listen over bidragsytere til BioIntiative Report. Lars Klæboe fra Statens strålevern fortalte under ed at BioInitiative Report og forfatterne ikke kunne taes seriøst.

- Historien om KNM Kvikk, der skipsoffiserene ble utsatt for samme type ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Folkets Strålevern

Folkets Strålevern
Folkets Strålevern
Fjelkensvingen 10
1395 Hvalstad

http://www.folkets-stralevern.no
Folkets Strålevern er opprettet i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon; mobiltelefoni, trådløse nettverk, osv.). Det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen fremdeles ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Mennesker fortjener en etterrettelig, lyttende organisasjon som – uten en skjult agenda – har som formål å beskytte og informere.

Følg pressemeldinger fra Folkets Strålevern

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Folkets Strålevern på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Folkets Strålevern

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye