Frankrike: Ny lov mot helseskader fra mobiltelefoner, mobilmaster og WiFi vedtatt

Del
Trådløse nettverk forbys i barnehager for barn under tre år, og i barneskolen skal trådløse nettverk være avslått når de ikke er i bruk. Det må alltid angis SAR-verdi i reklame og ved salg av mobiltelefoner, og det må gis informasjon om hvordan strålingen mot hodet kan reduseres. Dette er noe av innholdet i den nye loven som ble vedtatt i det franske parlamentet 29. januar 2015. Innen et år skal det startes en informasjonskampanje som gir allmennheten råd om ansvarlig bruk av mobiltelefon. Hensikten med den nye loven er økt åpenhet og informasjon til allmennheten om stråling både fra mobilmaster og mobiltelefoner. De minste barna skal få særskilt beskyttelse. Det innføres nye krav om tydeligere informasjon der mobiltelefonene selges og i reklame for mobiltelefoner om metoder for å redusere strålingen. Innen ett år skal regjeringen levere en rapport om eloverfølsomhet til parlamentet.

Hovedinnholdet i den nye franske loven er følgende:

 1. Trådløse nettverk i skoler og barnehager
  • Trådløse sendere forbys i barnehager der det er barn under 3 år.
  • I barneskolene skal de trådløse senderne være skrudd av når de ikke er i bruk i undervisningen.
 2. Øket åpenhet og informasjon om planlagte og eksisterende sendere for trådløs kommunikasjon
  • Ved hver ny oppføring av mobilbasestasjon eller vesentlig forandring av allerede eksisterende anlegg, skal kommunen informeres minst to måneder i forveien. Kommunen kan invitere innbyggerne til dialogmøte. Informasjonen til kommunen skal, hvis kommunen ber om det, inneholde simulering av den strålingen som den planlagte nye installasjon eller forandringen i eksisterende anlegg vil medføre.
  • Den franske kommunikasjonsmyndigheten (Agence Nationale de Fréquences (AFNR)) skal hvert år gjennomføre målinger av allmennhetens eksponering for elektromagnetisk stråling. På steder der strålingen er langt over det gjennomsnittlige nivået, skal tiltak vedtas for å redusere strålingen dersom det er teknisk mulig.
 3. Bedre informasjon om trådløs teknikk
  • For hvert produkt som avgir radiofrekvent stråling, skal det tydelig angis hvor mye stråling produktet avgir, målt i SAR.
  • For mobiltelefoner skal det også informeres om hvordan eksponering mot hodet kan reduseres ved bruk.
  • For mobiltelefoner og nettbrett skal det tydelig angis hvordan man kan slå av den trådløse tilkoblingen til Internett.
  • Lokaler som tilbyr gratis WiFi skal tydelig angi dette ved inngangen.
  • Det er forbudt å reklamere for bruk av mobiltelefon uten utstyr som reduserer stråling mot hodet.
   Overtredere vil bli bøtelagt med 75 000 Euro.
  • Alle mobiltelefoner i salg må kunne tilby handsfree-utstyr tilpasset barn under 14 år.
  • Innen ett år skal det gjennomføres en informasjonskampanje med blant annet informasjon om forsiktighetstiltak ved bruk av utstyr som sender ut radiofrekvent stråling samt anbefalinger om ansvarsfull bruk av mobiltelefoner.
 4. Rapport om eloverfølsomhet
  • Innen ett år skal regjeringen levere en rapport til nasjonalforsamlingen om eloverfølsomhet.

Den nye loven er initiert av De grønne med støtte fra Sosialistpartiet. For ett år siden sa den franske nasjonalforsamlingen ja til en mer omfattende lovtekst, med enda flere tiltak for å redusere helserisikoen ved trådløs teknologi, blant annet forbud mot reklame for trådløse produkter rettet mot barn. Dette og andre tiltak ble strøket da lovteksten ble behandlet i senatet i juni 2014, etter sterkt påtrykk fra industrien.

Kilder:

Le Monde: Une loi pour encadrer l’exposition aux ondes.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/29/une-loi-pour-encadrer-l-exposition-aux-ondes_4565339_3244.html

Assemble Nationale: Texte définitif (Franske Nasjonalforsamling: vedtatt lovtekst) http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0468.asp

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Folkets Strålevern

Folkets Strålevern
Folkets Strålevern
Fjelkensvingen 10
1395 Hvalstad

http://www.folkets-stralevern.no
Folkets Strålevern er opprettet i erkjennelsen av at det finnes dokumentert, fagfellevurdert og publisert internasjonal forskning om helseskadelige effekter fra elektromagnetisk stråling (slik som i dag benyttes til trådløs kommunikasjon; mobiltelefoni, trådløse nettverk, osv.). Det er et betydelig problem for det norske folk at denne kunnskapen fremdeles ikke reflekteres i norske lover og forskrifter. Mennesker fortjener en etterrettelig, lyttende organisasjon som – uten en skjult agenda – har som formål å beskytte og informere. Ettersom myndighetene per i dag unngår å formidle denne informasjonen til det norske folk, tar Folkets Strålevern ansvar i denne saken slik at du kan ta kunnskapsbaserte, rasjonelle beslutninger ved bruk av trådløs teknologi. Folkets Strålevern arbeider aktivt med å påvirke det norske politiske miljø til å erkjenne denne forskningen, slik at lover og forskrifter kan brukes til å beskytte mennesker mot skadelige effekter fra elektromagnetisk stråling.

Følg pressemeldinger fra Folkets Strålevern

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Folkets Strålevern på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Folkets Strålevern

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye