Landbruks- og matdepartementet

Styrker reindriften: Bedre velferdsordninger- utreder egen rådgivningstjeneste

Del

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) vil utrede en egen rådgivertjeneste i reindriften. Partene er også enige om å styrke velferdsordningene, som for eksempel økt avløserstøtte ved sykdom og svangerskap.

Reindrift på Finnmarksvidda.
Reindrift på Finnmarksvidda. Markedsutvalget for reinkjøtt/ T. Gustavsen

Avtalepartene, staten og NRL, er enige om behovet for en reindriftsfaglig rådgivning, og at det derfor nå må gjennomføres en utredning for å finne ut hvordan en slik tjeneste skal utformes for fremtiden.

I 2019 gjennomførte NIBIO en evaluering av endringen i den offentlige forvaltningen av reindriften som ble gjort i 2014. Endringen innebar at oppgavene fra de tidligere områdestyrene ble lagt til statsforvalteren i de nordligste fylkene. Samme år ble Landbruksdirektoratet etablert.

Et tomrom

I NIBIOs rapport ble det pekt på at det i etterkant av endringen i den offentlige forvaltningen har oppstått et tomrom når det gjelder rådgivings- og serviceoppgaver. De oppgavene som den offentlige reindriftsforvaltningen avviklet i 2014, var reinbeitedistriktene ment å fylle, men det har de ikke hatt ressurser til. I rapporten konkluderes det med at det er behov for reindriftsfaglig rådgivning, og at dette enten kan gjøres gjennom å styrke reinbeitedistriktenes evne til å ivareta disse oppgavene, eller å etablere en rådgivningstjeneste, uavhengig av forvaltningen, for å gi distriktene kompetansestøtte.

Utredningen som nå gjennomføres, skal blant annet avdekke hvilke fagområder det er behov for å dekke, og hvordan en rådgivertjeneste skal organiseres. Utredningen skal også omfatte en vurdering om hvordan tilskudd til avløsning i reindriften og en avløserordning kan administreres og forvaltes av en rådgivningsenhet. Utredningsoppdraget vil bli lyst ut av Landbruksdirektoratet og utredningen skal være ferdigstilt innen 1. desember 2024.

– Reindriftsnæringen har behov for ulike typer rådgivning, på ulike fagområder, og jeg legger til grunn at utredningen av en rådgivertjeneste for reindriften vil være et sentralt underlag for avtalepartene under forhandlingene om Reindriftsavtalen 2025/2026, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Avløsning i reindriften

I dag er det i reindriften mulighet for avløsning ved sykdom gjennom tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag, og avløsning ved svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall gjennom en egen tilskuddsordning. Muligheten for avløsning er avhengig av at det er tilgjengelige avløsere med kompetanse, ikke bare om reindrift, men kunnskap om den siidaen som har behov for avløsning.

Avtalepartene er i Reindriftsavtalen 2024/2025 enige om å øke distriktstilskuddet for bl.a. å legge til rette for bruk av avløser ved sykdom.

Økt sats for tidligpensjon i reindriften

I Reindriftsavtalen 2024/2025 har avtalepartene økt satsen for tidligpensjon i reindriften. Ordningen med tidligpensjon skal gjøre det mulig for reindriftsutøvere å gå ut av næringen før de har rett til alderspensjon fra folketrygden, og skal stimulere til at reintallet og sysselsettingsstrukturen tilpasses næringens ressurs- og inntektsgrunnlag.

– Det er viktig at det legges til rette for gode generasjonsoverganger i reindriften. Å få nye krefter inn i rollen som siidaandelsleder, kan bidra til at den viktige kunnskapen som eldre reindriftsutøvere sitter på videreføres, men også at man får ny kompetanse inn i driften. En økning av satsene for tidligpensjon vil bidra til å gjøre ordningen mer attraktiv og stimulere til tidligere generasjonsoverganger, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Kontakter

Om Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye