Toppledere etterlyser et storstilt, grønt teknologiløft

Del

Ny kunnskap og teknologi spiller en avgjørende rolle i utviklingen av et grønt, konkurransedyktig og fremtidsrettet norsk næringsliv. På veien til å nå klimamålene i 2050, må vi kutte alle utslipp. Dette krever utvikling av nye bærekraftige løsninger til både samfunns- og næringsliv.

– Topplederne i Skift er urolige for at vi som nasjon ikke investerer tilstrekkelig i utvikling av den kompetansen, de teknologiene og løsningene som vi trenger til det grønne og digitale skiftet, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn K. Haugland. 

Han tror imidlertid at det er et enormt potensial, dersom Norge satser på et bredt teknologiløft. 

– Dette kan bli århundrets største forretningsmulighet for å bygge global konkurransekraft i norsk næringsliv, sier han videre. 

De offentlige bevilgningene til ordninger som legger til rette for samarbeid mellom forskningsmiljøer og norske bedrifter, er i senere tid blitt redusert, og er nå helt nede på 2012-nivå. Olje- og gassnæringen, som har vært lokomotivet i norsk teknologiutvikling, ebber ut og reduserer sin forskningsinnsats.  

Klimautvalget 2050 sin rapport, som ble overlevert regjeringen forrige uke, viser med all tydelighet at det nå krever tett samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljøer og myndigheter for å lykkes.  

– Da blir en kraftig satsning på grønn og digital teknologiutvikling helt sentralt, sier Haugland. 

Skift oppfordrer derfor til et grønt teknologiløft etter følgende linjer: 

1. Målene for teknologi og innovasjon bør være like ambisiøse, målbare og tydelige som målene vi har for klima og miljø. 

2. Norge er et samfunn preget av tillit. Det gir oss fordeler når vi skal skape nye løsninger sammen. Når regjeringen nå har mål om at næringslivet skal doble sin forskningsinnsats, uten selv å øke sin, bør staten påse at den offentlige innsatsen fremmer samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. 

3. Vi trenger en økt satsing på næringsrettet, anvendt forskning og ordninger som forutsetter samarbeid mellom et bredt næringsliv og norske, og internasjonale, forskningsmiljøer. Det vil skape forskning med høy relevans og kvalitet, og en høyere fart i den grønne omstillingen fordi ny teknologi raskere tas i bruk på tvers av næringer. 

Offentlig-privat samarbeid har gitt Norge den konkurransekraften vi i dag nyter godt av. Nå trenger vi et nytt felles grønt teknologiløft for å lykkes på de områdene regjeringen peker på i sitt Grønt industriløft, i sin eksportstrategi og i Den grønne alliansen med EU

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Skift, Bjørn K. Haugland
Administrerende direktør i Skift, Bjørn K. Haugland
Last ned bilde

Skift- Næringslivets klimaledere

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt overordnede mål er å akselerere overgangen til nullutslippsamfunnet, slik at Norge og norsk næringsliv når klimamålene om 55 prosent utslippskutt innen 2030 – i tråd med Parisavtalen.

Følg pressemeldinger fra Skift - Næringslivets klimaledere

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skift - Næringslivets klimaledere på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skift - Næringslivets klimaledere

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom