Hafslund Oslo Celsio

- CO2-avgiften må legges på alt restavfall, også på det som eksporteres

Del

Hafslund Oslo Celsio ber regjeringen om å omgjøre CO2-avgiften. – Legg heller avgiften på alt restavfall, uansett om det forbrennes i Norge eller eksporteres, sier administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio.  

Administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2024 foreslått å heve avgiften på avfallsforbrenning til 882 kroner for hvert tonn fossil CO2 som slippes ut, en økning på 85,3 prosent.

- Dette forslaget vil føre til en dramatisk forverring av rammevilkårene til de norske avfallsforbrennings-aktørene som yter helt nødvendige tjenester i vårt moderne samfunn. Med dette sier regjeringen også nei til mer fjernvarme basert på overskuddsvarme og ja til økte utslipp, sier Inderhaug.

- Dagens CO2-avgift virker ikke etter hensikten. Slik markedet fungerer i dag, belaster avgiften i liten grad dem som produserer avfallet. Avgiften gir heller ingen klimaeffekt. Etter at avgiften ble innført i statsbudsjettet for 2022, har eksporten av restavfall til Sverige økt. Sverige har overkapasitet, og svenske aktører selger forbrenningstjenester i det norske markedet til en svært lav pris. Norske avfallsaktører kjøper selvsagt avfallsforbrenningstjenester der de er billigst. Vi frykter nå at enda mer restavfall vil transporteres til Sverige. Dette vil være svært negativt både for norsk beredskap, lokal verdiskapning og viktig energigjenvinning i de store byene. Overskuddsvarme fra avfallsforbrenning og andre kilder, som kloakk og datasentre, er nøkkelen til å forløse fjernvarmens potensial for virkelig å avlaste kraftnettet. Da kan ikke politikerne legge opp til at selskapene må kjøpe strøm for å kunne produsere fjernvarme.

- Vi ber regjeringen innstendig om at avgiften fjernes eller legges på alt norsk restavfall som sendes til forbrenning, uansett om det forbrennes i Norge eller blir eksportert. Dette vil både gi mer skatteinntekter, sikre at norske forbrenningsaktører er konkurransedyktige, og legge til rette for at overskuddsenergi fra norsk avfall blir energigjenvunnet i Norge, sier Inderhaug.

Karbonfangst er løsningen og krever egenkapital
Inderhaug er tydelig på at det på sikt skal koste å slippe ut CO2, også fra avfallsforbrenning, men at timingen må være riktig.

- Det tar tid å utvikle og bygge karbonfangstanlegg. En økt avgift vil svekke bransjens mulighet til å sette av nødvendig egenkapital til etablering av karbonfangst, og vil ødelegge for norsk satsing på karbonfangst på avfallsforbrenning fremover, sier han.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hafslund Oslo Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo - Norges største avfallsforbrenningsanlegg
Hafslund Oslo Celsios avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo - Norges største avfallsforbrenningsanlegg
Last ned bilde
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio
Administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio
Last ned bilde

Om Hafslund Oslo Celsio (Celsio)

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og kjøling. Vi kaller det sirkulær energi. Som navnet vårt tilsier, er hjemmemarkedet vårt Oslo, og sammen med byens innbyggere og næringsliv inngår vi i Oslos sirkulærøkonomi. 

Vi er landets største leverandør av fjernvarme og står i dag for 25 prosent av all fjernvarme som blir produsert i Norge, og 20 prosent av all oppvarming i Oslo.

Mye av overskuddsvarmen vi benytter, kommer fra avfallsforbrenning ved våre to anlegg på Klemetsrud og Haraldrud, men vi henter også varme fra Oslos kloakk og fra datasenter. Vi bruker varmen til å varme opp vann, som fraktes ut til byens næringsliv og innbyggere gjennom 700 kilometer med fjernvarmenett. Hver dag leverer vi varmt tappevann og oppvarming til mer enn 200 000 mennesker som bor eller jobber i Stor-Oslo.

Vi satser også stort på kjøling og jobber med å etablere egne kjølesentraler. Her vil vi produsere områdekjøling til kontor- og næringsbygg, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og benytte store varmepumper. Som fjernvarme, er områdekjøling fornybar energi som bidrar til å redusere utslipp og frigjøre kapasitet i strømnettet. I tillegg er områdekjøling arealeffektivt og frigjør arealer både på tak, inne i bygg og under bakken.

Fra avfall til sirkulærenergi. Vi gjør også en annen og samfunnskritisk jobb for Stor-Oslo ved at vi sluttbehandler avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. I 2021 håndterte vi mer enn 365 000 tonn rest- og næringsavfall ved våre to avfallsforbrenningsanlegg. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Karbonfangstanlegget vil være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen ble igangsatt høsten 2022. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 

Celsio har 200 medarbeidere. Selskapet eies 60 prosent av Hafslund, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision. Hafslund er heleid av Oslo kommune.

Følg pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund Oslo Celsio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio: Verdens første samarbeidspartner for Net Zero Plastic25.9.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har som verdens første selskap inngått et samarbeid med Net Zero Plastic (NZP). Samarbeidet tar sikte på å bygge et nytt marked for fjerning av ikke-gjenvinnbar, fossil plast fra kretsløpet. NZP og Celsio vil gjennom handelsplattformen bidra til å løse verdens fossile plastproblem og realisere karbonfangstprosjekter i avfallsforbrenningsbransjen globalt.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud gjennomfører en kostnadsreduserende fase26.4.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) tar karbonfangstprosjektet på Klemetsrud inn i en kostnadsreduserende fase. Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. – Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye