Hafslund Oslo Celsio

Victoria Marie Evensen går til Hafslund Oslo Celsio

Del
Tidligere byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Victoria Marie Evensen, forlater oslopolitikken etter tolv år. 9. august starter hun i ny jobb som direktør Bærekraft, Kommunikasjon og Rammevilkår hos Norges største leverandør av fjernvarme og kjøling.
Adm. direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio og Victoria Marie Evensen
Adm. direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio og Victoria Marie Evensen

Evensen var byråd for næring og eierskap i Oslo fra oktober 2019 til februar i år og har vært bystyremedlem for Arbeiderpartiet siden 2011. Hun er utdannet tekstforfatter, og før hun ble heltidspolitiker, jobbet hun i reklamebransjen, blant annet som kreativ leder i Dinamo. Evensen vil fortsatt sitte i bystyret fram til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Administrerende direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio er svært fornøyd med ansettelsen.

- Jeg er veldig glad for å få Victoria med på laget som direktør Bærekraft, Kommunikasjon og Rammevilkår. Celsio har et viktig oppdrag både i det grønne skiftet og i den videre utviklingen av hovedstaden. Vi bruker lokal overskuddsenergi til å produsere fornybar fjernvarme og kjøling til Oslos beboere og næringsliv, og avlaster slik strømnettet. Dette ønsker vi at mange flere skal få kjennskap til. For tiden skjer det også mye i og rundt energibransjen som påvirker oss og rammebetingelsene våre. Victoria vil med sin bakgrunn fra politikk og kommunikasjon, sin kunnskap om byutvikling, og ikke minst sitt store nettverk, styrke oss på et svært viktig område, sier han.

Victoria Marie Evensen ser fram til å begynne i den nye jobben.

- Jeg gleder meg til å bli en del av teamet i Hafslund Oslo Celsio. Etter mitt syn er fornybarområdet et av de viktigste og mest spennende områdene man kan jobbe med, og kanskje særlig nå med energikrisen som bakteppe. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgavene i august, og til å bidra til at enda flere i Oslo blir kjent med byens eget energiselskap, sier hun.

Evensen er i sin nye stilling ilagt saksforbud fra kommunens karanteneutvalg til og med 8. november for saker selskapet er involvert i, der kommunen er part.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Adm. direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio og Victoria Marie Evensen
Adm. direktør Knut Inderhaug i Hafslund Oslo Celsio og Victoria Marie Evensen
Last ned bilde

Om Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio
Hafslund Oslo Celsio
Askekroken 11
0277 Oslo

22 43 59 80https://www.celsio.no

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og kjøling. Vi kaller det sirkulær energi. Som navnet vårt tilsier, er hjemmemarkedet vårt Oslo, og sammen med byens innbyggere og næringsliv inngår vi i Oslos sirkulærøkonomi. 

Vi er landets største leverandør av fjernvarme og står i dag for 25 prosent av all fjernvarme som blir produsert i Norge, og 20 prosent av all oppvarming i Oslo.

Mye av overskuddsvarmen vi benytter, kommer fra avfallsforbrenning ved våre to anlegg på Klemetsrud og Haraldrud, men vi henter også varme fra Oslos kloakk og fra datasenter. Vi bruker varmen til å varme opp vann, som fraktes ut til byens næringsliv og innbyggere gjennom 700 kilometer med fjernvarmenett. Hver dag leverer vi varmt tappevann og oppvarming til mer enn 200 000 mennesker som bor eller jobber i Stor-Oslo.

Vi satser også stort på kjøling og jobber med å etablere egne kjølesentraler. Her vil vi produsere områdekjøling til kontor- og næringsbygg, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og benytte store varmepumper. Som fjernvarme, er områdekjøling fornybar energi som bidrar til å redusere utslipp og frigjøre kapasitet i strømnettet. I tillegg er områdekjøling arealeffektivt og frigjør arealer både på tak, inne i bygg og under bakken.

Fra avfall til sirkulærenergi. Vi gjør også en annen og samfunnskritisk jobb for Stor-Oslo ved at vi sluttbehandler avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. I 2021 håndterte vi mer enn 365 000 tonn rest- og næringsavfall ved våre to avfallsforbrenningsanlegg. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Karbonfangstanlegget vil være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen ble igangsatt høsten 2022. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 

Celsio har 200 medarbeidere. Selskapet eies 60 prosent av Hafslund, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision. Hafslund er heleid av Oslo kommune.

Følg pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund Oslo Celsio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio: Verdens første samarbeidspartner for Net Zero Plastic25.9.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har som verdens første selskap inngått et samarbeid med Net Zero Plastic (NZP). Samarbeidet tar sikte på å bygge et nytt marked for fjerning av ikke-gjenvinnbar, fossil plast fra kretsløpet. NZP og Celsio vil gjennom handelsplattformen bidra til å løse verdens fossile plastproblem og realisere karbonfangstprosjekter i avfallsforbrenningsbransjen globalt.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud gjennomfører en kostnadsreduserende fase26.4.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) tar karbonfangstprosjektet på Klemetsrud inn i en kostnadsreduserende fase. Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. – Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye