Hafslund Oslo Celsio

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud gjennomfører en kostnadsreduserende fase

Del
Hafslund Oslo Celsio (Celsio) tar karbonfangstprosjektet på Klemetsrud inn i en kostnadsreduserende fase. Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. – Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug.

– Vi ser alvorlig på situasjonen. Nye kostnadsberegninger viser at vi ikke kan gjennomføre karbonfangstprosjektet etter opprinnelig plan innenfor eksisterende budsjett. Det er derfor nødvendig å ta CCS-prosjektet inn i en kostnadsreduserende fase, uttaler Inderhaug.

5. april rapporterte Celsio til Gassnova at oppdaterte kostnadsprognoser sannsynliggjorde at prosjektets kostnader ville overstige investeringsrammen. Prosjektet har til nå brukt mindre enn ti prosent av investeringsrammen. Prosjektressurser vil nå foreta en full gjennomgang av budsjett og kostnadsreduksjoner, i stedet for planlagt utstyrsbestilling og utbygging. Det er satt av en tidsramme på tolv måneder til dette arbeidet, og oppstarten av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud vil bli tilsvarende forsinket.

Målet er at Celsio etter denne perioden har etablert en prosjektplan med kvalitetssikrede kostnadsestimater som gjør det forsvarlig å igangsette utstyrsbestillinger og videre utbygging. Justerte planer vil løpende diskuteres med Olje- og energidepartementet (OED), Gassnova, og Oslo kommune. Celsio har som målsetning at prosjektet kan videreføres uten økt investeringsstøtte.

Celsio vil først legge frem kostnadsestimater når prosjektet har levert nye kvalitetssikrede planer. Dette blant annet av hensyn til forhandlinger med leverandører. Celsio tar ikke på seg nye forpliktelser og kontrakter før ny prosjekt- og investeringsplan er godkjent av OED, Gassnova og Oslo kommune.

– Vi har en klar ambisjon om å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Karbonfangst som del av ansvarlig avfallshåndtering er strategisk viktig både for klimaet, for Norge, for Oslo og for Celsio, fortsetter Inderhaug.

– Vi har en konstruktiv dialog med OED, Gassnova, Oslo kommune og våre eiere om hvordan vi nå på en best mulig måte kan realisere et gjennomførbart og bærekraftig karbonfangstprosjekt, avslutter Inderhaug.

Inflasjon, økte materialkostnader, energipriser og valuta

Over halvparten av prosjektets beregnede, fremtidige kostnadsøkninger kan knyttes til varslede kostnadsøkninger hos leverandører og oppdaterte planer. Disse kostnadsøkningene skyldes i stor grad økte energi- og materialkostnader på grunn av inflasjon, geopolitisk instabilitet og endret kronekurs (NOK-EUR).

I tillegg viser de nye beregningene økte fremtidige kostnader ifm. ny havneløsning, eiendomskostnader, tilgang til elkraft, samt forsterkning av dagens prosjektorganisasjon.

 

Veien videre mot realisering av karbonfangst

I ukene fremover vil aktiviteten i prosjektet reduseres betraktelig. Prosjektorganisasjonen skal først og fremst fullføre grunnarbeider og sikre anleggstomten, samt videreføre arbeidet med ny prosjektplan og pågående søknadsprosesser.

Celsio vil gjennomføre diskusjoner med interessenter for å gjennomgå posisjoner og prosesser, og iverksette et arbeid for å endre prosjektet for å redusere kostnader betraktelig. Dette arbeidet gjennomføres med et felles mål om et gjennomførbart og bærekraftig karbonfangstprosjekt i Oslo.

 

Fakta i saken:

  • Celsio sitt karbonfangstprosjekt hadde prosjektoppstart i juni 2022. Så langt er under 10 prosent av de bevilgede investeringsmidlene brukt.
  • Den nye kostnadsprognosen innebærer at Celsio ikke har finansiering til å fullføre prosjektet i sin nåværende form. I henhold til støtteavtalen med staten skal partene da reforhandle om videre finansiering, men ingen av partene er forpliktet til å bidra med kapital ut over statens investeringsramme. Begge parter er allikevel forpliktet til å stå ved avtalen hvis den andre parten garanterer for videre finansiering.
  • Prosjektet går nå inn i en kostnadsreduserende fase med sikte på å få CCS på plass for å oppnå Oslos klimamål.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Knut Inderhaug, administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio AS
Knut Inderhaug, administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio AS
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio
Hafslund Oslo Celsio
Askekroken 11
0277 Oslo

22 43 59 80https://www.celsio.no

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og kjøling. Vi kaller det sirkulær energi. Som navnet vårt tilsier, er hjemmemarkedet vårt Oslo, og sammen med byens innbyggere og næringsliv inngår vi i Oslos sirkulærøkonomi. 

Vi er landets største leverandør av fjernvarme og står i dag for 25 prosent av all fjernvarme som blir produsert i Norge, og 20 prosent av all oppvarming i Oslo.

Mye av overskuddsvarmen vi benytter, kommer fra avfallsforbrenning ved våre to anlegg på Klemetsrud og Haraldrud, men vi henter også varme fra Oslos kloakk og fra datasenter. Vi bruker varmen til å varme opp vann, som fraktes ut til byens næringsliv og innbyggere gjennom 700 kilometer med fjernvarmenett. Hver dag leverer vi varmt tappevann og oppvarming til mer enn 200 000 mennesker som bor eller jobber i Stor-Oslo.

Vi satser også stort på kjøling og jobber med å etablere egne kjølesentraler. Her vil vi produsere områdekjøling til kontor- og næringsbygg, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og benytte store varmepumper. Som fjernvarme, er områdekjøling fornybar energi som bidrar til å redusere utslipp og frigjøre kapasitet i strømnettet. I tillegg er områdekjøling arealeffektivt og frigjør arealer både på tak, inne i bygg og under bakken.

Fra avfall til sirkulærenergi. Vi gjør også en annen og samfunnskritisk jobb for Stor-Oslo ved at vi sluttbehandler avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. I 2021 håndterte vi mer enn 365 000 tonn rest- og næringsavfall ved våre to avfallsforbrenningsanlegg. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Karbonfangstanlegget vil være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen ble igangsatt høsten 2022. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 

Celsio har 200 medarbeidere. Selskapet eies 60 prosent av Hafslund, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision. Hafslund er heleid av Oslo kommune.

Følg pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund Oslo Celsio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Hafslund Oslo Celsio: Verdens første samarbeidspartner for Net Zero Plastic25.9.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) har som verdens første selskap inngått et samarbeid med Net Zero Plastic (NZP). Samarbeidet tar sikte på å bygge et nytt marked for fjerning av ikke-gjenvinnbar, fossil plast fra kretsløpet. NZP og Celsio vil gjennom handelsplattformen bidra til å løse verdens fossile plastproblem og realisere karbonfangstprosjekter i avfallsforbrenningsbransjen globalt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye