Hafslund Oslo Celsio

Ny styreleder i Hafslund Oslo Celsio - Finn Bjørn Ruyter tar over etter Liv Monica Stubholt

Del

Liv Monica Stubholt har vært styreleder i Hafslund Oslo Celsio AS siden 2017 og var også styreleder i Klemetsrudanlegget AS i 2015-2017. Hun har lagt ned en formidabel innsats for selskapet, ikke minst knyttet til realisering av karbonfangstprosjektet og jobbing inn mot blant annet EU. Nå tar Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund, over stafettpinnen.

Finn Bjørn Ruyter tar over som styreleder i Hafslund Oslo Celsio etter Liv Monica Stubholt
Finn Bjørn Ruyter tar over som styreleder i Hafslund Oslo Celsio etter Liv Monica Stubholt

– Vi i Celsio er svært takknemlige for at Liv Monica sjenerøst har delt sin kunnskap og kompetanse og sitt enestående engasjement på fornybarområdet med oss. Liv Monicas innsats er en viktig årsak til at vi er her vi er i dag, sier administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio, Knut Inderhaug. – Samtidig er det en stor styrke for oss i den tiden vi nå går inn i, at vår største eier går så tungt inn i styret vårt. Vi ser frem til å samarbeide tett og godt med Finn Bjørn Ruyter og det nye styret, tilføyer Inderhaug.

– Jeg er stolt over å ha vært en del av et selskap som skaper verdier både for eierne og samfunnet i det grønne skiftet. Virksomheten har utviklet seg på imponerende vis. Fjernvarme er en bærekraftig løsning for fellesskapet. Celsio har håndtert svingninger i kraftpris med samfunns- og kundeforståelse. Selskapet utvider kundetilbudet med komforttemperatur og kjøling. Karbonfangstanlegget på Klemetsrud vil bli bygget og vil få internasjonal anerkjennelse for reduksjon av klimautslipp på avfallsforbrenning og tilpasningsdyktig prosjektgjennomføring. Oslo kommune og Hafslund har vist profesjonelt og langsiktig eierskap. Tidligere eier Fortum og nå HitecVision og Infranode har vesentlig styrket og fremtidsrettet virksomheten. Jeg ønsker det aller beste for virksomheten og organisasjonen fremover og vil gi en særlig takk for samarbeidet til Knut Inderhaug og hans kompetente og gode ledergruppe, sier Liv Monica Stubholt.

Etter et år med nye eiere er det naturlig at konsernsjefen i Hafslund, majoritetseieren i Hafslund Oslo Celsio, går inn som styreleder i selskapet. Ruyter er også styreleder i Hafslunds deleide vannkraftselskap, Hafslund Eco Vannkraft.

– Vi er veldig glade for det arbeidet Liv Monica har gjort, og for at hun har hatt vervet over en lengre periode. Hun har bidratt med sterk kunnskap om avfallsforbrenning, fjernvarme og karbonfangst og lagring, og vi vil fortsette å trekke på hennes tunge ekspertise på andre måter enn gjennom styreledervervet. Hafslund Oslo Celsio er et viktig selskap for Hafslund, og jeg ser frem til å følge selskapet tett fremover som ny styreleder, sier Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund.

Hafslund Oslo Celsio får også to nye styremedlemmer ved at Per Langer og Toril Benum kommer inn. Det skjer også endringer blant de ansattvalgte representantene til styret. Erik Åstebøl-Storaas går ut av styret, og Oda Storhaug kommer inn.

Det nye styret i Hafslund Oslo Celsio ser etter generalforsamlingen 11. september 2023 slik ut:

Styreleder:
Finn Bjørn Ruyter

Styremedlemmer: 
Toril Benum
Ulrika Jardfelt 
Per Langer
Kari Ekelund Thørud

Ansattvalgte medlemmer av styret:
Agnar Bjarne Thesen
Jane Koppang
Oda Storhaug

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Knut Inderhaug, administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio AS
Knut Inderhaug, administrerende direktør i Hafslund Oslo Celsio AS
Last ned bilde
Liv Monica Stubholt er avtroppende styreleder i Hafslund Oslo Celsio
Liv Monica Stubholt er avtroppende styreleder i Hafslund Oslo Celsio
Last ned bilde
Finn Bjørn Ruyter er ny styreleder i Hafslund Oslo Celsio
Finn Bjørn Ruyter er ny styreleder i Hafslund Oslo Celsio
Last ned bilde

Om Hafslund Oslo Celsio (Celsio)

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) bruker lokal overskuddsenergi som ellers ville gått tapt, til å produsere fornybar, vannbåren fjernvarme og kjøling. Vi kaller det sirkulær energi. Som navnet vårt tilsier, er hjemmemarkedet vårt Oslo, og sammen med byens innbyggere og næringsliv inngår vi i Oslos sirkulærøkonomi. 

Vi er landets største leverandør av fjernvarme og står i dag for 25 prosent av all fjernvarme som blir produsert i Norge, og 20 prosent av all oppvarming i Oslo.

Mye av overskuddsvarmen vi benytter, kommer fra avfallsforbrenning ved våre to anlegg på Klemetsrud og Haraldrud, men vi henter også varme fra Oslos kloakk og fra datasenter. Vi bruker varmen til å varme opp vann, som fraktes ut til byens næringsliv og innbyggere gjennom 700 kilometer med fjernvarmenett. Hver dag leverer vi varmt tappevann og oppvarming til mer enn 200 000 mennesker som bor eller jobber i Stor-Oslo.

Vi satser også stort på kjøling og jobber med å etablere egne kjølesentraler. Her vil vi produsere områdekjøling til kontor- og næringsbygg, blant annet ved å hente opp kaldt vann fra Oslofjorden og benytte store varmepumper. Som fjernvarme, er områdekjøling fornybar energi som bidrar til å redusere utslipp og frigjøre kapasitet i strømnettet. I tillegg er områdekjøling arealeffektivt og frigjør arealer både på tak, inne i bygg og under bakken.

Fra avfall til sirkulærenergi. Vi gjør også en annen og samfunnskritisk jobb for Stor-Oslo ved at vi sluttbehandler avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. I 2021 håndterte vi mer enn 365 000 tonn rest- og næringsavfall ved våre to avfallsforbrenningsanlegg. 

Vi skal realisere karbonfangst. Vår ambisjon er realisering av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Karbonfangstanlegget vil være et stort og viktig bidrag til at Oslo kan nå sine ambisiøse klimamål. I tillegg vil fangstteknologien kunne kopieres til tilsvarende anlegg over hele verden. Byggingen ble igangsatt høsten 2022. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og -lagringsprosjektet, "Langskip". 

Celsio har 220 medarbeidere. Selskapet eies 60 prosent av Hafslund, 20 prosent av Infranode og 20 prosent av HitecVision. Hafslund er heleid av Oslo kommune.

Følg pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund Oslo Celsio på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund Oslo Celsio

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud gjennomfører en kostnadsreduserende fase26.4.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Hafslund Oslo Celsio (Celsio) tar karbonfangstprosjektet på Klemetsrud inn i en kostnadsreduserende fase. Et oppdatert estimat viser at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs, vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. – Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi må justere veien til målet, uttaler selskapets administrerende direktør Knut Inderhaug.

Hafslund Oslo Celsio: Fjernvarme avlaster kraftnettet og frigjør kraft til elektrifisering av samfunnet1.2.2023 10:53:37 CET | Pressemelding

Slik kommenterer Norges største fjernvarmeselskap, Hafslund Oslo Celsio (Celsio), Energikommisjonens rapport som ble fremlagt i dag: - Vi er glad for at Energikommisjonen presiserer at fjernvarme er et effektivt og viktig verktøy for å avlaste kraftnettet, frigjøre kraft til fremtidens elektrifisering og øke forsyningssikkerheten for kraft, sier administrerende direktør Knut Inderhaug i Celsio.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom