Coop Norge

Coop ber om møte i Mondelez-saken

Del

Coop Norge har bedt om et snarlig møte med næringsministeren for avklaringer om Mondelez-saken.

Flere aktører har det siste døgnet avsluttet samarbeidet med Freia og Mondelez, i lys av at selskapet står på ukrainske myndigheters liste over de som fremdeles har produksjon i Russland.

Forbrukereide Coop Norge har nå bedt om et snarlig møte med regjeringen og Næringsminister Jan Christian Vestre. Vi har behov for råd og avklaringer på hvordan norske myndigheter ønsker at vi og norske forbrukere skal forholde oss til selskaper som er svartelistet av Ukraina. Vi ønsker råd og avklaringer der regjeringen er tydelige på om de stiller seg bak denne svartelisten.

Ingen ønsker å støtte Russlands angrepskrig mot Ukraina, ei heller på en indirekte måte. Dersom denne spesifikke saken hadde vært en enkel avveiing, så hadde vi allerede utestengt Mondelez. I dette tilfellet vet vi at en utestengelse fra dagligvare- og kioskmarkedet vil ramme mange norske arbeidsplasser og norske forbrukere gjennom at mange varer blir borte fra butikker i det som kan være en lengre periode.

I et møte med næringsministeren – helst i løpet av neste uke – ønsker vi å få en prinsipiell avklaring på hvordan vi skal forholde oss til selskaper som Ukraina har svartelistet. En slik avklaring er viktig for likebehandling dersom det skulle dukke opp andre selskaper som leverer til det norske markedet, og har bindinger til Russland. Da vil vi raskt kunne agere, vel vitende om det vi gjør er i tråd med regjeringens anbefalinger – og at regjeringen støtter slike grep.

Kontakter

Om Coop

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1 250 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken. I tillegg driver Coop ca. 120 byggevarehus i kjedene Obs BYGG og Coop Byggmix. Coop har også flere faghandelsprofiler i ulike bransjer, for eksempel elektro. Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i deres lokale samvirkelag. Coop har i dag over 2 millioner medeiere. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter alle fellesoppgaver for lagene.