Coop Norge

Coop innfører midlertidig salgsstopp av engangsgriller i deler av landet

Del

Lokalt brannvesen har i deler av landet advart om stor skogbrannfare og innført totalforbud mot åpen ild. Enkelte har også anbefalt et midlertidig stopp av salget av engangsgriller, og Coop har besluttet å følge denne anbefalingen i områdene der denne gjelder.

Foto: Espen Solli

– Der lokalt brannvesen vurderer at skogbrannfaren er såpass høy at det også anbefales å stoppe salg av engangsgriller, vil Coop innføre midlertidig salgsstopp. I områder der det ikke finnes en slik anbefaling vil salget fortsette som normalt, men vi oppfordrer kundene til å være varsomme og oppdatere seg på informasjon fra brannvesenet eller andre lokale myndigheter, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

I første omgang vil det midlertidige salgsstoppet av engangsgriller gjelder i skogbrannutsatte deler av Østlandet.

­– Vi vil fortløpende forholde oss til anbefalingene fra lokale myndigheter og det midlertidige salgsstoppet kan derfor bli utvidet til å gjelde flere butikker dersom lokalt brannvesen anbefaler dette, sier Kristiansen.

Kontakter

Om Coop

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1 250 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken. I tillegg driver Coop ca. 120 byggevarehus i kjedene Obs BYGG og Coop Byggmix. Coop har også flere faghandelsprofiler i ulike bransjer, for eksempel elektro. Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i deres lokale samvirkelag. Coop har i dag over 2 millioner medeiere. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter alle fellesoppgaver for lagene.