Naturvernforbundet

Naturvernforbundet slår alarm: Frykter store oljelekkasjer i Arktis

Del
Mandag la Equinor frem en ny utredning på oljefeltet Wisting som skal vise hvordan feltet i Barentshavet skal bygges ut. Naturvernforbundet og flere petroleumsgeologer er ikke overbevist og frykter en stor oljelekkasje.

- Vi er ikke overbevist om at Equinor sine planer på oljefeltet Wisting vil forhindre en alvorlig oljelekkasje. Et oljeutslipp vil kunne få store, negative konsekvenser for dyrelivet i Arktis. Den risikoen har vi ikke råd til å ta, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 

Equinor høstet sterk kritikk fra blant annet Miljødirektoratet da de la fram sin konsekvensutredning på Oljefeltet Wisting i vinter. Direktoratet mente utredningsplikten ikke var oppfylt, og pekte på hvordan Equinor blant annet ikke svarer på hvordan de skal unngå lekkasjer.

Avstanden fra havbunnen og ned til laget som inneholder oljen på Wisting, kun litt over 230 meter, er veldig liten sammenlignet med det som er vanlig for felt på norsk sokkel (typisk over 1000 meter). Dette gjør at Wisting-feltet er langt mer utsatt for uhell og oljelekkasjer, på grunn av det økte trykket som må til for å produsere oljen. I tilleggsutredningen forsøker Equinor å svare på noe av kritikken.

Equinors plan vil øke risikoen for oljelekkasjer

Ifølge Equinor er planen å erstatte volumet av olje som produseres med injisert vann. Dette er en vanlig metode på norsk sokkel og vil si at man pumper en blanding av vann og kjemikalier ned i brønnen for å presse ut oljen. Flere petroleumsgeologer, deriblant William Helland-Hansen som er professor ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen, er kritisk og mener at Equinor helst bør unngå vanninjeksjon helt, på grunn av de geologiske forholdene på Wisting.

I tilleggsutredningen beskriver Equinor at de vil hindre oppsprekking ved vanninjeksjonen ved å justere temperaturen og ved å ha lavere trykk enn det som opprinnelig er i reservoaret. Petroleumsgeolog Sigmund Hanslien er imidlertid ikke overbevist om at disse tiltakene vil hindre lekkasjer.

- Det lekker trolig gjennom disse forkastningene allerede, og ved trykkøkning i reservoaret på grunn av vanninjeksjon vil det uansett være fare for betydelig økning av lekkasje av både olje og vann.

Hanslien er i dag pensjonist, men er utdannet fra NTNU og har lang erfaring med oljeleting både på norsk sokkel og internasjonalt. Han har hatt flere ledende stillinger i større oljeselskap, blant annet Equinor.

Ifølge Hanslien er lagene over oljereservoaret på Wisting svært oppsprukket. Økes trykket ved vanninjeksjon er det stor fare for at sprekkene vil åpnes opp, og store mengder olje kan lekke opp til havoverflaten. Det er allerede kartlagt mange mindre naturlige lekkasjer av olje og gass i området rundt Wisting, noe som bekrefter risikoen for store lekkasjer.

I tilleggsutredningen skriver Equinor at de mener risikoen for oppsprekking er lav, fordi kappebergarten som oljen befinner seg under er sterk. Ifølge Hanslien er dette et svært unnvikende svar;

- Det er ikke selve kappebergarten som er bekymringen, men at det er mange forkastninger som bryter igjennom denne og skaper svakhetspunkter, med andre ord; sprekker. Og hvis det viser seg at storstilt vanninjeksjon slik Equinor planlegger ikke er mulig på grunn av lekkasjer, så vil mindre olje kunne utvinnes. Det forsterker den allerede store økonomiske risikoen ved prosjektet, legger Hanslien til.

Equinor underkommuniserer risikoen

Naturvernforbundet mener Equinor aktivt underkommuniserer de kompliserte brønnforholdene og hvilken risiko oljeutvinning vil innebære på Wisting. I tillegg er de svært kritiske til at et så kontroversielt prosjekt som Wisting skal hastes gjennom på rekordtid.

- Det er svært mange grunner til at Wisting ikke bør bygges. Når kunnskapen selv etter Equinors tilleggsutredning viser at det er stor fare for lekkasjer og uhell, bør det være enkelt for politikerne å skrote dette oljeprosjektet, sier Gulowsen.

Tilleggsutredningen har kun fått 2 ukers høringsfrist, noe Naturvernforbundet mener er altfor kort tid. Nå krever organisasjonen at myndighetene skrinlegger planene om utbygging av oljefeltet Wisting i Arktis.

- Oljefeltet Wisting befinner seg i rikt område nær iskanten og midt i sjøfuglenes rike. Derfor kan ikke prosjektet hastes gjennom slik Equinor legger opp til i sine planer.

Kontaktpersoner:

Sigmund Hanslien, telefon: 916 63 564

Til orientering: William Helland Hansen er styremedlem i Naturvernforbundet i Hordaland.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Naturvernforbundet

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Mariboes gate 8
0183 Oslo

(+47) 23 10 96 10https://naturvernforbundet.no/

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 37 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

Følg pressemeldinger fra Naturvernforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturvernforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturvernforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye