Agder Energi

Agder Energi leverer et godt halvårsresultat

Del
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 1 176 millioner kroner i første halvår 2022, mot 673 millioner kroner i samme periode i fjor.
Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.
Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

- Energikrisen som følge av krigen i Ukraina og Russlands stenging av gassleveransene til Europa, i kombinasjon med lite nedbør i Sør-Norge, har bidratt til rekordhøye kraftpriser og stor usikkerhet energimarkedene. Kraftprisene har gitt høye resultater fra vannkraftvirksomheten til tross for at vi i første halvår har redusert produksjonen kraftig. Vi følger situasjonen tett og har god dialog med både konsernstyret, våre kommunale eiere og Statkraft. Agder Energi kan ikke styre strømprisen, men vi har vært tydelige på at politiske myndigheter må ta grep. På lang sikt er løsningen mer fornybar produksjon, men i det korte bildet er det positivt at regjeringen fortsetter å bruke noe av det økte handlingsrommet den får fra kraftinntektene til å forlenge og forsterke strømstøtteordningen, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Den gjennomsnittlige spotprisen i Agder Energis prisområde var rekordhøy i første halvår og var på 162,3 øre pr. kilowattime (kWh), mot 48,1 øre/kWh i samme periode i 2021. Det er en økning på 237 prosent.

- Sikringsstrategien vår skal bidra til stabile og forutsigbare utbytter over tid. I første halvår har sikringsaktiviteter medført at de oppnådde kraftprisene har vært vesentlig lavere enn spotprisene. I tillegg har erstatningskraft og konsesjonskraft til myndighetsbestemte priser påvirket oppnådde priser negativt, kommenterer Syvertsen. 

Halvering av vannkraftproduksjonen
- Samfunnsansvar og leveringssikkerhet er premisset for alt vi i Agder Energi foretar oss, innenfor rammer etablert av myndighetene. Jeg vil rette en stor takk til alle konsernets ansatte, som gjør en stor innsats i en krevende situasjon. For å håndtere den krevende energisituasjonen har vi satt beredskap i alle vassdrag og vi har redusert produksjonen for å spare vann til vinteren. Det har medført at vi i andre kvartal har hatt den laveste produksjonen i et andre kvartal siden Agder Energi ble etablert i år 2000, sier Syvertsen, og legger til:

- I de fleste vassdrag har vi nærmet oss det laveste produksjonsnivået vi kan holde samtidig som vi overholder myndighetens krav til minstevannføring. I Arendalsvassdraget har NVE gitt dispensasjon til å gå under minstevannføringen.

Vannkraftproduksjonen i første halvår var 3 441 GWh, som innebærer en nedgang på 32 prosent fra tilsvarende periode i fjor. I andre kvartal var produksjonen 1 093 GWh, en halvering fra samme periode i fjor. Mindre produksjon bidrar også til at kraftprisen blir høyere.

Eksporteringen av kraft fra Sør-Norge (prisområde NO2, NO1 og NO5) er kraftig redusert sammenlignet med de foregående år. Import av kraft fra Sverige og Trøndelag til Sør-Norge gjorde at nettoeksporten, det vil si produksjon minus forbruk, i første halvår var på 1,4 TWh, mot 6,5 TWh i 2021. Kraften som nå eksporteres fra Sør-Norge skyldes i all hovedsak uregulert kraft fra andre prisområder som transporteres gjennom Sør-Norge.

Flere fornybar-prosjekter under utvikling
Syvertsen mener investeringer for å øke produksjonen av fornybar energi er viktig, både for å normalisere energisituasjonen, og også for at klimamålene skal kunne nås. Men da må ledetiden på bygging av ny produksjon og strømnett ned.

Agder Energi har de siste 20 årene jobbet målbevisst med å øke produksjonen av ren, fornybar energi både gjennom opprusting, utvidelse og nybygging i vassdragene.

- Vannkraft er den viktigste kilden til fornybar energi i Norge, derfor har vi også femdoblet investeringsrammene vi har til oppgradering og vedlikehold av våre vannkraftanlegg. De siste 20 årene har vi realisert, og holder på med å realisere, til sammen rundt 650 GWh ny produksjon. Det dekker det gjennomsnittlige årlige energibehovet til i overkant av 40 000 boliger. Et eksempel er Fennefoss kraftverk som vi holder på å bygge på Evje. I tillegg har vi fått konsesjon for noen prosjekter som ikke er igangsatt ennå, og vi jobber for fullt med flere interessante, nye prosjekter, sier Syvertsen.

Han viser også til at Agder Energi samarbeider med flere andre aktører om å utvikle havvind på den norske sokkelen.

- Vi ser på havvind som en stor mulighet, som både vil tilføre ny kraft og skape nye arbeidsplasser. Med vår ekspertise innen fornybare prosjekter og kraftmarkedet er vi innstilt på å bidra til å utvikle en ny industri, sier Syvertsen.

Utsiktene fremover
-Slik markedet er nå forventer vi et høyt prisnivå også i kommende kvartaler, slik at vi selv med lav produksjon forventer høye resultater også fremover, kommenterer Syvertsen.

- På nåværende tidspunkt venter vi ikke at det vil bli nødvendig med rasjonering. Også NVE vurderer fortsatt sannsynligheten for kraftrasjonering som lav. Dette forutsetter imidlertid at vi får normalt med nedbør i høst, sier Syvertsen.

Som en del av grunnlaget for å vurdere forsyningssikkerheten til vinteren og våren, har NVE innført en midlertidig rapporteringsordning for produksjon av regulerbar kraft.

Kontakter

Bilder

Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.
Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

http://www.ae.no

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye