Skift - Næringslivets klimaledere

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide støtter næringslivets klimaopprop

Del
Mer enn 40 næringslivsledere står samlet bak næringslivets klimaopprop som ble overlevert til Klima- og miljøminister Espen Barth Eide under Arendalsuka. Klimaoppropet består av tre konkrete tiltak for å akselerere den grønne omstillingen, og sørge for at Norge når klimamålene.
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen

Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, presenterte hovedlinjene i oppropet for ministeren.

- Hovedutfordringen for verden, og for Norge, er å erstatte energi fra fossile kilder med fornybar energi, sa Rynning-Tønnesen. Derfor trenger Norge:

1. Rask utrulling av infrastruktur for lading og nullutslippsdrivstoff for tungtransport og skip

Skipsfart og tungtransport står for en stor andel av våre klimagassutslipp i dag, og utviklingen for å avkarbonisere disse sektorene går altfor sakte.

2. Stor industriell satsing på offshore havvind

Norge trenger mer kraft enn det vi har i dag, og Europa trenger hjelp i en energikrise man ikke har sett på mange tiår. 

3. Modige politikere som blir enige om en ambisiøs og troverdig klimaplan

Vi trenger en rask og bred politisk enighet om tiltak som gjør det mulig å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser og klimamål innen 2030 - gjennom samarbeid, større handlekraft og vilje til å ta upopulære beslutninger.

Espen Barth Eide berømmer Skift og har satt i gang med flere av punktene i oppropet.

- Jeg synes dette er veldig gode forslag. Vi har faktisk kvittert ut på flere av disse, og jobber med det siste. I tillegg til havvindutbygging som nå endelig kommer, har vi trappet opp arbeidet med fyllestasjoner for de andre energibærerne som trengs, sa Eide under møtet.

På spørsmål om næringslivet kan stole på at klimamålene til Norge nå ligger fast, svarte Eide et krystallklart ja. Han poengterte at dette er spesielt viktig for næringslivet som har et stort behov for forutsigbarhet.

- Klimamålene er en internasjonal forpliktelse som er bra for Norge, for det tar Norge raskere inn i fremtiden enn å kjøpe oss fri, sa Eide.

Styreleder i Skift, Jens Ulltveit-Moe etterlyste tydeligere rammer for hva næringslivet kan gjøre, og poengterte at topplederne i Skift er svært ivrige etter å sette i gang.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen
Last ned bilde

Om Skift - Næringslivets klimaledere

Skift - Næringslivets klimaledere
Youngstorvet 1
0181 Oslo

http://skiftnorge.no

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030 og gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet

Følg pressemeldinger fra Skift - Næringslivets klimaledere

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skift - Næringslivets klimaledere på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skift - Næringslivets klimaledere

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom