Agder Energi

Forventer lav vannføring i sommer

Del
Dersom det ikke kommer svært mye nedbør fremover, vil lite snø i vinter og en historisk tørr vår gjøre at vannføringen i de regulerte vassdragene vil være betydelig lavere enn normalt i sommer på Agder.
Dersom finværet fortsetter vil vannføringen ved Vigeland Hovedgård i Vennesla være omtrent som den er nå.
Dersom finværet fortsetter vil vannføringen ved Vigeland Hovedgård i Vennesla være omtrent som den er nå.

- I månedsskiftet mars-april var magasinfyllingen i Sør-Norge på 23 prosent, mot 48 prosent på tilsvarende tid i fjor. Det er hele 25 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet de siste ti årene. Med mindre det kommer betydelig nedbørsmengder fremover må vi være forberedt på at vannføringen i vassdragene våre vil kunne være svært lav i sommer, sier Jan Tønnessen, konserndirektør Produksjon i Agder Energi.

Tørrest på 120 år
Sist vinter fikk Agder-regionen mindre snø enn normalt, slik at det har vært mindre tilsig av smeltevann til vannmagasinene. I tillegg har den tørre våren bidratt til lavere fyllingsgrad i vannmagasinene. Ifølge Meteorologisk institutt kan denne våren bli den tørreste på over 120 år.

- Vi har vært i møte med Norges vassdrags- og energidirektorat, som oppfordrer de norske kraftselskapene til å forvalte vannkraftressursene på en samfunnsmessig god måte. Vår oppgave er å produsere energi slik at samfunnet skal fungere, samtidig som vi skal ivareta hensynet til andre brukere og interessenter i vassdragene, sier Tønnessen.

Vil opprettholde minstevannføringen
De norske kraftselskapene har konsesjoner for å drive kraftproduksjon i de enkelte kraftverkene, og det er knyttet flere betingelser til konsesjonene. Blant annet er det krav om at en viss mengde vann til enhver tid skal renne i elveleiene, såkalt minstevannføring. Den skal sikre at fisk, planter og dyr som lever i vassdragene overlever også når det er lavere vannføring enn normalt, og har i tillegg betydning for vannkvaliteten og landskapet.

- Kravene til minstevannføring vil bli overholdt i vassdragene våre fremover, men slik situasjonen ser ut nå vil vannføringen være betydelig lavere i sommer enn vanlig, sier Tønnessen og legger til at Agder Energi har god dialog med relevante myndigheter og interessenter i vassdragene om situasjonen.

Produserte mindre strøm
I årets tre første måneder produserte Agder Energi 2 348 GWh, som tilsvarer det gjennomsnittlige årlige energibehovet til rundt 146 000 boliger. Det var 18 prosent mindre enn i samme periode i 2021, da vannkraftproduksjonen var på 2 878 GWh.

- Vårt mandat er å produsere energi for å dekke behovet samfunnet til enhver tid etterspør. Samtidig har vi ansvar for å disponere ressursene gjennom hele året. Vi har derfor redusert produksjonen for å spare på vannet til sommeren og den kommende vintersesongen, sier Tønnessen.

NVE har gitt tillatelse til redusert minstevannsføring  i Arendalsvassdraget. I dette vassdraget er Rygene kraftverk stanset fordi det er for lite vann til at det er teknisk forsvarlig å holde kraftverket i gang. Det er ikke aktuelt å stanse flere kraftverk.

Advarer mot rask endring i vannføringen
Selv om vannføringen forventes å være lav i sommer, må folk som ferdes ved og i vassdragene likevel være forberedt på at den raskt og helt uten forvarsel kan endre seg som følge av produksjonen i kraftstasjonene. Det er helt normalt at produksjonen kan både økes og reduseres raskt som følge av etterspørselen i strømmarkedet.

Vannføringen kan også stige svært raskt dersom en kraftstasjon plutselig stopper på grunn av en teknisk feil og vannet som skulle vært brukt til kraftproduksjon i stedet må slippes ut gjennom damlukene. Folk må derfor som vanlig være forsiktige og respektere skiltingen ved ferdsel langs vassdragene.

Bilder

Dersom finværet fortsetter vil vannføringen ved Vigeland Hovedgård i Vennesla være omtrent som den er nå.
Dersom finværet fortsetter vil vannføringen ved Vigeland Hovedgård i Vennesla være omtrent som den er nå.
Last ned bilde
Jan T. Tønnessen, konserndirektør Produksjon i Agder Energi.
Jan T. Tønnessen, konserndirektør Produksjon i Agder Energi.
Last ned bilde
Selv om vannføringen er lav nå, kan den plutselig øke kraftig!
Selv om vannføringen er lav nå, kan den plutselig øke kraftig!
Last ned bilde

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

http://www.ae.no

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi