Agder Energi

Rekordresultat for Agder Energi

Del
Det foreløpige resultatet for 2021 viser at Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 1 923 millioner kroner, mot 489 millioner kroner i 2020. Resultatet før skatt ble på 4 582 millioner kroner mot 628 millioner i 2020.
Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.
Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.

- Rekordhøye strømpriser, høy vannkraftproduksjon og god drift i konsernet gjør at vi leverer et svært godt resultat for 2021. De rekordhøye strømprisene og belastningen dette har påført kundene er uønsket, men overskuddet i Agder Energi tilbakeføres til fellesskapet gjennom våre offentlige eiere og staten i form av økte utbytter og skatteinntekter. Resultatet gir også rom for å investere i ny grønn energi og grønne industriarbeidsplasser, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.

Den gjennomsnittlige spotprisen i Agder Energis prisområde økte kraftig i 2021 og var 76,0 øre per kilowattime (kWh), mot 9,8 øre per kWh i 2020. Det er en økning på 678 prosent.

Økningen i strømprisene har flere årsaker, hvor kombinasjonen av lite nedbør, lite vind i Europa og høye gasspriser har gitt rekordhøye strømpriser i vinter.

- Overskuddet skyldes også at vårt kraftforvaltningsmiljø har truffet svært godt. Dyktige analytikere, forvaltere, meteorologer og produksjonsplanleggere har vært avgjørende viktige for å disponere våre egne vannressurser optimalt, i styring av markedsrisiko og gjennom krafthandel og langsiktige kraftavtaler, påpeker Syvertsen.

Agder Energi styrer ikke strømprisen, den settes av kraftbørsen NordPool, hvor alle strømleverandører handler strømmen de selger til sine kunder.

- Dagens markedsmodell tjener Norge godt, og det er viktig at regjeringen har tatt grep i denne ekstraordinære situasjonen. Vi må evne å se både det korte og lange bildet samtidig, slik at vi også legger til rette for økt elektrifisering av samfunnet. Etableringer av nye grønne industrier innen batteri, hydrogen og havvind er nøkkelen for at vi skal nå klimamålene og skape jobber for fremtiden. Bare her på Agder er det stor etterspørsel etter økt nettkapasitet, ved utgangen av året er det meldt inn rundt 1 250 MW nytt forbruk til Agder Energi Nett. Det er på nivå med det historiske maksimalforbruket i forsyningsområdet vårt, sier Syvertsen.

Skatt og utbytte til samfunnet og eierne
I 2021 var skattekostnaden 2 661 millioner kroner, mot 194 millioner kroner året før. Det er en økning på 2 467 millioner kroner.

Av konsernets underliggende resultat før skatt i 2021 går altså i underkant av 60 prosent tilbake til samfunnet i form av overskuddsskatt og grunnrenteskatt. I tillegg kommer utbytte til eierne, staten gjennom Statkraft og de 25 kommunene på Agder.

- De siste tre årene har over 80 prosent av resultatene våre kommet samfunnet til gode i form av utbytter og skatt. Agder Energi har i snitt sittet igjen med i underkant av 20 prosent, som blant annet skal gå til investeringer for å ivareta forsyningssikkerheten, vannkraftproduksjonen og legge til rette for ny industri som Morrow er et godt eksempel på, kommenterer Syvertsen.

Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og forutsigbare utbytter over tid. I 2021 har sikringsaktiviteter medført at de oppnådde kraftprisene har vært lavere enn spotprisene.

Fornybar energi til over en halv million boliger
Vannkraftproduksjonen var i hele 2021 på 8 880 gigawattimer (GWh), som tilsvarer det gjennomsnittlige energibehovet til rundt 555 000 boliger. Produksjonen økte med 9 prosent i forhold til i 2020, da det ble produsert 8 112 GWh i konsernets kraftstasjoner.

I oktober, november og desember i 2021 (4. kvartal) var produksjonen på 2 411 GWh. Det tilsvarer det gjennomsnittlige årlige energibehovet til rundt 150 000 boliger, mot 2 499 GWh i samme periode i 2020. Det er en nedgang på 4 prosent.

Ikke krevd for mye nettleie
Den årlige inntektsrammen som Reguleringsenheten i NVE fastsetter for strømnettet på Agder er på rundt 2 milliarder kroner. For Agder Energi Nett er det alltid et mål at nettleieinntektene fra kundene treffer så godt som mulig på dette beløpet.  Ved utgangen av 2021 hadde selskapet 2 millioner kroner til gode fra kundene. Med andre ord hadde Agder Energi Nett ikke gjeld til kundene ved inngangen til 2022.

Lavt og stabilt sykefravær
Sykefraværet i Agder Energi har de seneste årene vært lavt og stabilt. De siste 12 månedene var sykefraværet på 2,8 prosent, mot 2,7 prosent i forrige 12-måneders periode.

- Vi legger stor vekt på at alle skal jobbe tryggest mulig og trives på jobb. Vi forebygger risiko og jobber aktivt med helse, miljø og sikkerhet i hele konsernet, sier Syvertsen.

Trolig høye kraftpriser fremover
Lite nedbør gjennom sommeren og utover høsten og vinteren, kombinert med høye kraftpriser på kontinentet, ga høye strømpriser i 2021. Terminprisene i kraftmarkedet indikerer at prisene vil være høye også i 2022.

Ved utgangen av året var Agder Energis ressursbeholdning, det vil si vann og snø, vesentlig lavere enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventes en lavere kraftproduksjon i 2022 enn i 2021. De høye terminprisene indikerer imidlertid høye bidrag fra energiomsetningen til konsernets resultater også i 2022.

Kontakter

Bilder

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.
Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.
Last ned bilde
Kraftsenteret, hovedkontoret til Agder Energi i Kristiansand.
Kraftsenteret, hovedkontoret til Agder Energi i Kristiansand.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

http://www.ae.no

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye