Agder Energi

Hjelper laksen opp i Nidelva

Del
For at laksen skal komme enkelt og trygt opp til gyteområdene ovenfor Rygenedammen har Agder Energi Vannkraft bygget en ny laksetrapp.

- Dette er et viktig tiltak for reetablering av laks i Nidelva. Merking av laks de siste årene har vist at den bruker lang tid gjennom dagens fisketrapp og at dette forsinker oppvandringen. En vel fungerende fisketrapp er viktig for at laksen skal komme seg raskt og trygt opp til gyteområdene, sier Knut Atle Aalefjær, senioringeniør bygg og vassdragsteknikk i Agder Energi Vannkraft.

Han legger til at dagens laksevandring krever en del manuell håndtering og tilsyn, noe det ikke lenger vil være behov for med den nye laksetrappa.

- Vi har også gjort tiltak for å gjøre smoltens, eller unglaksens, ferd forbi Rygene kraftverk på deres vei ut mot havet tryggere, sier Aalefjær.

Følger med på vannføring og laksevandring
Laksetrappa er ca. 270 meter lang og ender ut i det opprinnelige fiskeløpet ved dammen.

Vannmengden reguleres av en luke i dammen. Laksetrappa er dimensjonert for en vannføring på 600 liter i sekundet med en vannstandsforskjell mellom kulpene på rundt 30 centimeter. Vanndybden i trappa blir på ca. 80 centimeter.

I øvre del er det montert utstyr som skal sørge for riktige vannmengder i laksetrappa, samt en vannføringsmåler og en fisketeller.

Støtte fra Bra Miljöval
Prosjektet har kostet rundt 12 millioner kroner. To tredjedeler av beløpet dekkes av Bra Miljöval-fondet. Agder Energi Vannkraft dekker resten.

Bra Miljöval er et miljømerke for fornybar energi fra den svenske Naturskyddsföreningen. Flere av Agder Energis kraftverk er sertifisert med denne miljømerkingen. Ordningen er basert på en fondsmodell, hvor pengene skal brukes til miljøforbedrende tiltak i vassdraget.

Agder Energi Vannkraft har over lang tid jobbet for å legge forholdene godt til rette for laks i Nidelva.

Tidligere er det gjennomført tiltak som sikrer at laksen kan vandre forbi dam Evenstad. Terskler er fjernet mellom Rygene og Helle, og en avansert fiskesperre er anlagt i utløpet av Rygene kraftverk ved Helle. Høsten 2017 ble det lagt ut et steinmasser til et nytt stort gytefelt ved Blakstad i Froland, og i juni 2018 ble det lagt ut steinmasser til et felt nedstrøms Rygene dam.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Prosjektlederen forteller om prosjektet

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

http://www.ae.no

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden.. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye