3 av 5 unge voksne mer ensomme under pandemien

Del
Kirkens Bymisjons advarer om pandemiens ettervirkninger. De ber regjeringen om å styrke det eksisterende psykiske helsetilbudet i gjenåpningsfasen.
Sosiale arenaer har vært stengt i lang tid. Våre tall viser at særlig unge voksne og personer med lav inntekt har slitt med ensomhet under pandemien, sier Adelheid Firing Hvambsal. Foto: Kirkens Bymisjon
Sosiale arenaer har vært stengt i lang tid. Våre tall viser at særlig unge voksne og personer med lav inntekt har slitt med ensomhet under pandemien, sier Adelheid Firing Hvambsal. Foto: Kirkens Bymisjon

Tirsdag 13. april lanseres Kantar helsepolitisk barometer 2021. Kantar har på vegne av Kirkens Bymisjon spurt et representativt utvalg av befolkningen om hvordan de har hatt det under pandemien:

  • 3 av 5 unge voksne rapporterer om økt ensomhet
  • 60 prosent av de under 30 år mener myndighetene ikke har tatt nok hensyn til befolkningens psykiske helse under pandemien.
  • I befolkningen generelt svarer 9 av 10 (87 prosent) at de mener at smitteverntiltakene under pandemien har ført til at utsatte grupper i samfunnet har hatt det vanskeligere.

– I pandemi har liv og somatisk helse vært første prioritert, men vi må ikke glemme at mange vil slite med de psykiske ettervirkningene i en tid framover. Ensomheten som nå rapporteres kan føre til alvorlig senskade blant unge mennesker, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal.

Etterlyser styrking av hjelpetilbud

– Når så mange unge rapporterer om økt ensomhet, er det i et utviklings-psykologisk perspektiv alvorlig. En generasjon unge voksne har i en lengre periode av livet sitt stått utenfor fellesskap som er viktig for tilhørighet og avgjørende for identitet og utvikling.

– Vi trenger en kraftig styrking av eksisterende kommunale og ideelle lavterskel psykisk helse-tilbud for unge voksne. Tilbudene som finnes er gode, men de mangler kapasitet, sier Hvambsal.

Onsdag 7. april la regjeringen fram en gjenåpningsplan i fire trinn. Kirkens Bymisjon savner planer for hvordan myndighetene har tenkt å håndtere belastningene for dem som er særlig utsatt.

– Det offentlige og ideell sektor må ta et felles løft for å redusere senvirkningene av korona-pandemien, særlig blant utsatte grupper. Folk som har mistet arbeidet, er permitterte, hadde lite fra før og som bor trangt, har hatt det vanskeligere. For mange vil det vare en stund framover. Korona-nedstengingen rammer skjevt, og krisen tydeliggjør klasseskillene i Norge. Kirkens Bymisjon står klare til å gjøre vår del. Regjeringen har ansvar for at vi som samfunn er rigget til dette. Også etter at vaksinene er satt.

Økte forskjeller krever handling

Kirkens Bymisjon ser gjennom sitt daglige arbeid hvordan nedstengingen går hardt utover de som fra før av sto i vanskelige livssituasjoner. Undersøkelsen bekrefter at store deler av befolkningen har samme oppfatning. Av befolkningen generelt svarer 9 av 10 (87 prosent) at de mener at smitteverntiltakene under pandemien har ført til at utsatte grupper i samfunnet har hatt det vanskeligere.

 Hun er bekymret for at forskjellene i samfunnet øker ytterligere, og forventer at regjeringen gir mer penger til barnefamilier med dårlig råd.

– Urovekkende mange barn lever i fattige familier, og vi er både redde for at de skal få det verre og at gruppen øker. Dette er en gruppe som allerede har det tøft. Disse familiene lever i altfor stor usikkerhet.

Før pandemien levde 115 000 barn i fattige familier, ifølge SSBs ferske tall.

– Vi kan bare ane konsekvensene av koronapandemien når tallene for 2020 og 2021 kommer, sier generalsekretæren i Kirkens Bymisjon.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sosiale arenaer har vært stengt i lang tid. Våre tall viser at særlig unge voksne og personer med lav inntekt har slitt med ensomhet under pandemien, sier Adelheid Firing Hvambsal. Foto: Kirkens Bymisjon
Sosiale arenaer har vært stengt i lang tid. Våre tall viser at særlig unge voksne og personer med lav inntekt har slitt med ensomhet under pandemien, sier Adelheid Firing Hvambsal. Foto: Kirkens Bymisjon
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo

404 30 909http://www.kirkensbymisjon.no

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Kirkens Bymisjon vil påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser, gi hjelp og lindre nød. Kirkens Bymisjon har røtter tilbake til 1855. I dag er vi en ideell aktør som blant annet driver innen eldreomsorg, barnevern, rusomsorg og arbeidsmarkedstiltak. I tillegg til våre gatenære tiltak.  

Følg pressemeldinger fra Kirkens Bymisjon

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kirkens Bymisjon på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kirkens Bymisjon

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye