Bok om skrivekurs for eldre

Del
I ti år har Kirkens Bymisjon utviklet og drevet skrivekurs for eldre. Nå kommer metodeboka «Ingen er bare det du ser» med råd og veiledning for alle som vil følge opp og bruke erfaringene.

«Ingen er bare det du ser – en bok om å drive skrivegrupper for eldre», viser erfaringene som bekrefter Kirkens Bymisjons inntrykk på mange felt: Der enkeltpersoner får fortelle fra eget liv med egne ord fører det til vitalisering, myndiggjøring og god forebygging.
Boka lanseres på den internasjonale dagen for eldre.


Fra pasient til person
Metodeboka deler erfaringer fra ti års kreativt arbeid med «skrivekurs for eldre». Forfatter og skrivekursleder Linda Gabrielsen har skrevet boka, som også er spekket med tekstutdrag fra eldre. De skriver om temaer ut fra eget liv, og har også delt tanker om dagsaktuelle saker.

-Eldre mennesker blir ofte møtt bare som omsorgstrengende pasienter. I vår erfaring med skrivegrupper ser vi at de går fra å være pasienter til personer. De bruker egne ord, viser sine ressurser og byr på sin livserfaring. De får en stemme, sier prest og rådgiver i Kirkens Bymisjon Olga Tvedt, som er redaktør for den nye metodeboka.

Siktet med boka er blant annet å spre erfaringer og metode med skriveverkstedene til fagfolk som jobber med personsentrert eldreomsorg over hele landet.

Et kursopplegg er utviklet, der forfattere eller andre språkkyndige leder skrivearbeid blant de eldre deltakerne. Kurs og spredningsarbeid har vært støttet av Helse – og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet.

Podcastserie med eldre fortellere
Samtidig med boka produseres podcastserien «Varm ild i kaldt vær» der eldre forteller fra eget liv.

Her har produsenten Erik Holm redigert episoder der tre svært forskjellige personer forteller fra eget liv og utvikling. En kvinne gir levende skildringer av sin oppvekst og aldring på Oslo vest. En annen har et langt liv bak seg som bistandsarbeider i Afrika. Den tredje møter alderdommen som innvandrer i Norge og forteller om kontrastene i livsreisen fra Asia til Norge. Alle er hjemmeboende seniorer.

- Dette er «sakteradio» med livsnerve og sterke fortellere. Her har de eldre en egen stemme, og den viser at «ingen er bare det du ser» sier Erik Holm, som gjorde opptakene som kulturleder i Kirkens Bymisjon.

Alle fortellerne har deltatt i skrivekursene som organisasjonen arrangerer for eldre ved ulike seniorsentre.

Lansering
Fredag 1.10.21 er det «Internasjonal dag for eldre».
Da lanserer Kirkens Bymisjon bok og podcast-serie på Grünerløkka Flerbrukshus, Helgesens gate 62 i Oslo. Tid: 13.30-14.30
Ved lanseringen deltar forfatter Linda Gabrielsen, fortellere fra serien, og vi hører utdrag fra podcastene. Det blir også korte innlegg om erfaringene fra arbeidet med skrivegrupper for eldre

For detaljer og intervju, kontakt:
Olga Tvedt, rådgiver Kirkens Bymisjon, olga.tvedt@bymisjon.no, tlf.: 959 24 323
Erik Holm, (produsent for podcast-serie), holmmail@gmail.com, tlf.: 922 85 122

Dokumenter

Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo

404 30 909http://www.kirkensbymisjon.no

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Kirkens Bymisjon vil påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser, gi hjelp og lindre nød. Kirkens Bymisjon har røtter tilbake til 1855. I dag er vi en ideell aktør som blant annet driver innen eldreomsorg, barnevern, rusomsorg og arbeidsmarkedstiltak. I tillegg til våre gatenære tiltak.  

Følg pressemeldinger fra Kirkens Bymisjon

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kirkens Bymisjon på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kirkens Bymisjon

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye