Utdanningsdirektoratet

Elevundersøkelsen 2017: flere elever sier de blir mobbet

Del
I 2017 svarer 6,6 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en liten økning på 0,3 prosent fra 2016.

Av elevene som har besvart elevundersøkelsen, utgjør 6,6 prosent ca. 29 000 elever. Elevene svarer at de har blitt utsatt for mobbing av enten medelever, av voksne på skolen eller digitalt av medelever. Flere enn 435 000 elever svarte på undersøkelsen høsten 2017. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

Flere melder ifra om mobbing

- Elevene har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det er derfor svært alvorlig at flere elever svarer at de blir mobbet. Arbeidet mot mobbing er et kontinuerlig arbeid og alle som jobber med elever skal vite hvordan de kan gripe inn for å sørge for at elevene opplever at de har det trygt og godt på skolen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

Fra 1. august 2017 ble det innført et nytt regelverk om skolemiljø, som styrker elevenes rettigheter. Skolene har en handlingsplikt til å gjøre noe for elever som ikke har det bra på skolen, og elevene kan melde ifra til Fylkesmannen dersom skolen ikke gjør noe eller ikke gjør nok.

- Fylkesmennene har mottatt 563 henvendelser om mobbing siden skolestart. Det kan tyde på at det nye regelverket fungerer og har senket terskelen for å kontakte Fylkesmannen for å få hjelp i mobbesaker. Det er et viktig steg i riktig retning, sier Hege Nilssen.

Det er fortsatt mange voksne som ikke vet om mobbingen

5 prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever to til tre ganger i måneden eller oftere. 40 prosent av disse svarer at ingen voksne visste om mobbingen. 16,4 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. Disse tallene er uendret fra fjorårets elevundersøkelse.

Nesten 70 prosent av elevene som blir mobbet ofte, sier at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 45 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 25 prosent opplever fysisk mobbing.

Digital mobbing og voksne som mobber

Elevene får også spørsmål om digital mobbing og om de har blitt mobbet av voksne på skolen. Begge spørsmålene ble stilt for første gang i 2016.

2 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.
2 prosent svarer at de blir mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er en liten økning fra i fjor.

- All mobbing er uakseptabel, og særlig fra de voksne på skolen. Vi vil fortsette å holde trykket oppe i arbeidet for å bekjempe mobbing i alle former, sier Hege Nilssen.

Utdanningsdirektoratet har flere kompetansetilbud for ansatte i skolen, blant annet Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Målet for satsingen er å skape et bedre skolemiljø som forebygger mobbing. Over 400 skoler i alle landets fylker har deltatt eller deltar i denne satsingen siden oppstart i 2016.

Om undersøkelsen

På grunn av endringer i elevundersøkelsen i 2016 kan vi ikke sammenlikne resultatene om mobbing med tidligere år. I 2016 svarte 6,3 prosent at de ble mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, og frivillig for øvrige trinn fra og med 5. trinn. 

Mer informasjon

Kontakter

Bilder

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og Hamar.

Følg pressemeldinger fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utdanningsdirektoratet

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye