Utdanningsdirektoratet

Priv. til red.: Resultater fra nasjonale prøver i ungdomsskolen er publisert

Del
Denne høsten tok 120 000 elever nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesning og regning på 9. trinn.
Illustrasjonsfoto: Tine Poppe
Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

Resultatene for landet, fylker, kommuner og skoler er tilgjengelige på udir.no/statistikk og skoleporten.udir.no, i tillegg har vi lagt ut en analyse på udir.no

Det er i snitt ingen endringer nasjonalt i elevenes prestasjoner i lesing, regning og engelsk på 8. trinn. Det er lite endring for fylkene, og fritaksandelen er stabil.

(Vi publiserer resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn 27. november.)

Fakta om nasjonale prøver på 8. og 9. trinn

  • Nasjonale prøver gir skoler og kommuner kunnskap om hvordan elevene gjør det i lesing, regning og engelsk. Dette er grunnleggende ferdigheter som er viktig for læring på tvers av fag. Resultatene hjelper lærere, rektorer, kommuner og myndigheter i arbeidet med å gi alle elever god undervisning. Resultatene fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.
  • Prøvene er obligatoriske.
  • Små skoler og små kommuner er sårbare for enkeltprestasjoner. Én elev som presterer svært godt eller svært dårlig, påvirker gjennomsnittet mye mer på en liten skole enn på en stor skole. Man må derfor være forsiktig når man sammenligner gjennomsnittsresultater basert på få elever.
  • Elevenes resultater er regnet om til poeng på en fast skala, der 50 er landssnittet på 8. trinn. Elevene plasseres også på et mestringsnivå, der 1 er lavest og 5 er høyest. Vi anbefaler å se gjennomsnittsresultat og fordeling av elever på mestringsnivå i sammenheng. På udir.no finner du beskrivelser av mestringsnivåene og poenggrensene for disse.
  • Elevene på 9. trinn gjennomfører samme prøve i regning og lesing som elevene på 8. trinn. Det nasjonale snittet er derfor som forventet høyere på 9. trinn enn på 8. trinn.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto: Tine Poppe
Illustrasjonsfoto: Tine Poppe
Last ned bilde

Lenker

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og Hamar.

Følg pressemeldinger fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utdanningsdirektoratet