Utdanningsdirektoratet

Voksne er uvitende om mye av mobbingen

Del
De aller fleste elevene trives på skolen og har noen å være sammen med, viser Elevundersøkelsen 2016. Samtidig blir 6,3 prosent mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

6,3 prosent er et samlet tall for elever som i en eller annen kombinasjon er mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever.

4,6 prosent blir mobbet av andre elever to til tre ganger i måneden eller oftere. Av disse svarer i overkant av 40 prosent at ingen voksne visste om mobbingen. 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

Satser på kompetanse

 Det er alvorlig. Elever skal bli tatt på alvor når de sier fra om mobbing. De som jobber i skolen må ha kunnskap om hvordan man avdekker og stopper mobbing, og følger opp elevene og miljøet. Vi har flere tilbud til skolene for å styrke denne viktige kompetansen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

Ett av kompetansetilbudene er Læringsmiljøprosjektet, der veiledere siden 2013 har hjulpet mer enn 40 kommuner og 100 skoler som har slitt med mye mobbing eller andre utfordringer i miljøet. Flere skal få veiledning i årene som kommer, også barnehager.

Erting og utestenging vanligst

Når det gjelder type mobbing, svarer nesten 70 prosent av elevene som blir mobbet ofte, at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 23 prosent opplever fysisk mobbing.

Digital mobbing og voksne som mobber

Elevene får også spørsmål om digital mobbing og om de har blitt mobbet av voksne på skolen. Begge spørsmål er nye.

1,8 prosent svarer at de blir mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

– Når de som skal være barnas rollemodeller mobber, kan det være med på å legitimere elevmobbing. Det kan også ødelegge elevenes tillit til skolen og gjøre at de ikke føler seg trygge nok til å si fra. Skolen må gjøre det klart at all mobbing er uakseptabel, også fra voksne på skolen, sier Hege Nilssen.

1,9 prosent svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

Endringer i undersøkelsen

I Elevundersøkelsen 2016 har vi endret og lagt til spørsmål om mobbing, og fjernet spørsmålene om krenkelser. Resultatene om mobbing kan derfor ikke direkte sammenliknes med resultatene fra tidligere år.

I 2015 svarte 3,7 prosent at de ble mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Da hadde ikke undersøkelsen egne spørsmål om digital mobbing og voksne som mobber.

 Uansett hvordan vi måler, blir vi aldri ferdige med å jobbe mot mobbing. Å jobbe mot mobbing er i praksis å jobbe kontinuerlig med å skape trygge miljø med trygge barn, sier Hege Nilssen.

Cirka 432 000 elever svarte på Elevundersøkelsen høsten 2016. Den var obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, og frivillig for øvrige trinn fra og med 5. trinn. 

Mer informasjon

Nøkkelord

Kontakter

Marit Dorothea BjørnstadKontakt meg om prøver, statistikk, elevundersøkelsen, læringsmiljø og mobbing.

Tel:959 70 718mdb@udir.no

Stine GrimsrudKontakt meg om statistikk, elevundersøkelsen, læringsmiljø og mobbing.

Tel:971 94 250sgr@udir.no

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Tromsø, Molde og Hamar.

Følg pressemeldinger fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utdanningsdirektoratet

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye