Skift - Næringslivets klimaledere

– Black Friday er ille, men næringslivet og det offentlige må også endre handlevanene sine

Del

– Det er mye snakk om at vi som konsumenter må endre vår atferd dersom vi skal avverge klimakrisen, men det er også slik at bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor må revurdere sine handlevaner, sier administrerende direktør i næringslivsnettverket Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

Black Friday, en tradisjon som stadig får kritikk fra miljøorganisasjonene, ligger bak oss. Haugland ønsker likevel ikke å rette en pekefinger mot denne kjøpefesten og de tilhørende utslippene, men heller snakke om de innkjøpene som gjennomføres av norske bedrifter og Norges offentlig sektor året rundt.

– Det er snakk om enorme summer. Mer enn 500 milliarder årlig bare i offentlige innkjøp, i tillegg til betydelige innkjøp fra næringslivet. Disse innkjøpene kan stimulere til utvikling av grønne, fremtidsrettede løsninger. Gode, grønne innkjøp former leverandørmarkedet, hvilke varer og tjenester som er tilgjengelig, og dermed også vårt fotavtrykk på klima, miljø og menneskeliv, slår Haugland fast. 

Tidligere i år lanserte Skift grønnvaskingsplakaten, en guide for bedrifter som vil unngå grønnvasking i sin markedsføring, som over 230 bedrifter så langt har støttet opp om.

– På lik linje med grønnvaskingsplakaten, er dette 10 overordnede prinsipper som vi alle kan strekke oss etter. Vi oppfordrer ledere til å signere, diskutere og operasjonalisere prinsippene i sine virksomheter for å bygge konkurransekraft og sette fart på utviklingen av gode innkjøpspraksiser, sier han.

Må etterspørre mer bærekraftige løsninger

Skift har har de siste månedene jobbet frem prinsippene sammen flere av deres medlemsbedrifter og miljøstiftelsen Zero. Prinsippene finner man på nettstedet grønneinnkjøp.no. En av bedriftene som har vært involvert er Statsbygg. 

– Som en offentlig byggherre er det viktig for Statsbygg å innrette innkjøpspraksisen slik at den reduserer klima- og miljøbelastningen, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen.

– Valg av produkter, materialer og systemer har stor betydning for miljøbelastningen til en bygning. Med gode rutiner for grønne innkjøp sikrer vi at vi velger de grønne løsningene til våre bygg, sier han.  

Det at prinsippene viser til god praksis gjør at Statsbygg i enda større grad enn i dag vil kunne gå foran og etterspørre mer bærekraftige løsninger, mener Nikolaisen.

– Det vil være spesielt viktig på områder der dette ennå ikke er vanlig praksis. For å bidra til det grønne skiftet er produsentene avhengig av at vi er flere som etterspør klimavennlige løsninger. Derfor er det viktig med prinsipper for innkjøpsvett, som kan bidra til at grønne innkjøp blir en integrert del av innkjøpsrutinene hos oss alle, sier han.

Kommer ikke utenom grønne innkjøp i en «Green Deal»

Svein Terje Tveit, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche, har lenge jobbet med tematikken innad i Skiftnettverket, og er en av initiativtakerne bak kampanjen. Han er overbevist om at bedre innkjøpspraksiser vil kunne ha stor betydning for utslipp både innenlands og globalt.

– Grønne innkjøp er løftet frem som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet av EU, nasjonale myndigheter, miljøorganisasjoner, klimaledere og næringslivet mer generelt. Enten det gjelder i varehandelen, tjenesteproduksjonen, energiproduksjon-transport og anvendelse – og enten det gjelder offentlige eller privat, sier han. 

Flere av Skifts medlemmer har selv erfart hvordan det å stille krav til leverandører har gjort at varer og løsninger som tidligere ikke har vært tilgjengelige, slik som Ruters elektriske busser, har blitt utviklet i en mye større fart. 

– Grønne innkjøp styrer produksjon, sysselsetting og forbruk i en mer bærekraftig retning. Vi kommer ikke utenom grønne innkjøp i en «green deal». Derfor har vi i Skift valgt å løfte frem grønne innkjøp som et prioritert handlingsområde, sier Tveit.

Bjørn Kjærand Haugland i Skift, er opptatt av hvordan dette også kan være med å ruste næringslivet for hard konkurranse om å levere de beste nullutslippsløsningene i det europeiske markedet.

– Næringslivet har muskler til både å stille krav i sine innkjøp, og levere når det stilles krav fra andre innkjøpere. Dette fremmer grønn konkurransekraft for norske bedrifter, sier Haugland. 

Nøkkelord

Kontakter

Skift

- Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør, bjorn@skiftnorge.no, +4797687315
- Mathias Juell Johnsen, kommunikasjons- og politikkansvarlig, mathias@skiftnorge.no, +4799425998

Statsbygg

- Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør, HegeNjaa.Aschim@statsbygg.no, +4791370172

Arntzen de Besche

- Svein Terje Tveit, partner, stt@adeb.no, +47 950 62 685

Bilder

Lenker

Om Skift - Næringslivets klimaledere

Skift - Næringslivets klimaledere
Youngstorvet 1
0181 Oslo

http://skiftnorge.no

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt formål er å være en pådriver for at Norge når sine klimamål i 2030, og skaper grønn konkurransekraft på veien. 

Følg pressemeldinger fra Skift - Næringslivets klimaledere

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skift - Næringslivets klimaledere på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skift - Næringslivets klimaledere

40 Nordic CEOs are very concerned about climate change and urge policy makers to speed up solutions for climate mitigation11.1.2022 08:00:00 CET | Press release

An interview study among leading businesses in the Nordics on raised climate ambitions shows that Nordic business leaders are concerned about climate change and its consequences and expressed the need to ramp up climate actions. All of the CEOs regarded climate change as a threat. Nordic companies can play a key role in delivering climate solutions worldwide and help their customers and countries to align with the 1.5°C target.