Agder Energi

- Det handler om å utnytte fortrinnene og ta kraften vår i bruk

Del

Fredag la regjeringen frem stortingsmeldingen "Energi til arbeid" som tar for seg langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, mener ved første øyekast at meldingen tydelig viser fornybarnæringens viktige rolle i den grønne omstillingen.

Steffen Syvertsen, Agder Energi. FOTO: Agder Energi
Steffen Syvertsen, Agder Energi. FOTO: Agder Energi

- Overordnet er vi positive til at regjeringen gjennom meldingen ser på verdiskaping fra de norske energiressursene samlet. Når Norge skal videreutvikles som energinasjon har fornybarnæringen en nøkkelrolle. Som et ledende fornybarkonsern vil Agder Energi bidra aktivt til å sette fart i det grønne skiftet, sier Steffen Syvertsen.

Norge står overfor et stort skifte dersom regjeringens klimamål om å halvere utslippene innen 2030 skal nås. I meldingen peker regjeringen på økt kraft- og nettutbygging for å omstille energiforbruket i Norge og utvikle nye næringer.

- Vannkraften har tjent Norge godt, og er et avgjørende konkurransefortrinn for etablering av ny, grønn industri. Det er viktig for fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser, sier Syvertsen, som mener fornybarnæringens erfaring og domenekunnskap blir viktig for å sikre en effektiv elektrifisering.

Havvind – et nytt industrielt eventyr
På forhånd var det knyttet stor spenning til veilederen for havvind etter at regjeringen tidligere i år åpnet for utbygging i Sørlige Nordsjø II og Utsira.

Agder Energi har i partnerskap med Vårgrønn meldt sin interesse for å utvikle havvind i Sørlige Nordsjø II.

- Vi har hele tiden vært opptatt av at det er markedet som skal fremskaffe ny fornybar energi, og at havvind bør bygges ut uten offentlig støtte. Det legger også regjeringen opp til i Sørlige Nordsjø II, sier Syvertsen, og legger til;

- Det er positivt at regjeringen ser behovet for et nordsjønett som er tilkoblet landene rundt i nordsjøbassenget. Det er en forutsetning for å bygge ut uten subsidier, og vil samtidig bidra positivt i energiomstillingen, sier Syvertsen.

I Agder-regionen har havvindplanene skapt entusiasme. Og med Agders naturlige fortrinn, både når det kommer til geografisk beliggenhet og eksisterende leverandørindustri, er både offentlige og private aktører klare for et nytt industrieventyr.

Kontakter

Bilder

Steffen Syvertsen, Agder Energi. FOTO: Agder Energi
Steffen Syvertsen, Agder Energi. FOTO: Agder Energi
Last ned bilde

Om Agder Energi

Agder Energi
Agder Energi
Kjøita 18
4630 Kristiansand

38 60 70 00http://www.ae.no

Agder Energi foredler og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Vår visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi.

Følg pressemeldinger fra Agder Energi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Agder Energi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Agder Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom