Unio
Unio

Unio er med 400 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for ansatte med høyere utdanning.

Vi vil vise verdien av høyere utdanning og forskning og betydningen av høyere utdanning og forskning for arbeidslivet, for åpne demokratiske samfunn med høy tillit og et godt velferdssamfunn. 

Unio består av 14 medlemsforbund som blant andre organiserer lærere, barnehagelærere, sykepleiere, jordmødre, forskere, politi, fysioterapeuter, maskinister, brannmenn, akademikere som er ledere, mellomledere, konsulenter og barnevernspedagoger, ergoterapeuter, radiografer, prester, bibliotekarer, tannpleiere, skatterevisorer og diakoner.

Unio-leder er Ragnhild Lied. 

Forskning: Høye, emosjonelle belastninger på jobben ser ut til å påvirke risiko for uhelse15.6.2023 07:00:00 CEST | Pressemelding

Forskningsresultatene i denne kunnskapsoppsummeringen som SINTEF har gjort for Unio viser tydelig at høye emosjonelle krav kan ha negativ påvirkning på ansattes arbeidshelse. Flere nylig publiserte studier baserer seg på store populasjonsstudier. De viser, samlet sett, at høye emosjonelle krav ser ut til å påvirke risikoen for langtidssykefravær, utbrenthet og psykiske plager.

Gjennomslag for Unios tre hovedkrav i kommuneoppgjøret29.4.2023 21:39:35 CEST | Pressemelding

Lørdag kveld ble det enighet i årets kommuneoppgjør. Steffen Handal er fornøyd med at Unio har fått gjennomslag for de tre kravene Unio kommune hadde med seg inn i forhandlingene. – Vi krevde reallønnsvekst, at oppgjøret skulle ligge over frontfaget og en prioritering av de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Alle disse tre kravene har vi fått gjennomslag for, sier Handal, leder av Unio kommune.

Om lag 400.000 : Medlemsrekord i Unio !10.2.2023 08:08:54 CET | Pressemelding

Det er nå om lag 400.000 medlemmer i hovedorganisasjonen Unio. Så mange har det aldri vært i Unio-fellesskapet. - En del av denne økningen kan være et resultat av at arbeidslivet, og særlig offentlig sektor, har hatt et økende behov for ansatte med høyere utdanning, og at organisasjonsgraden i offentlig sektor er høy. Samtidig kan medlemsøkningen tyde på at flere ser verdien av en hovedorganisasjon som kjemper for høyere anerkjennelse og større verdsetting av høyere utdanning. Behovet for ansatte med høyere utdanning er stort. Det bidrar til å sikre kvalitet i offentlige tjenester, forskning i verdensklasse og trygghet og tillit i samfunnet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Unio er med 400 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for ansatte med høyere utdanning.

Vi vil vise verdien av høyere utdanning og forskning og betydningen av høyere utdanning og forskning for arbeidslivet, for åpne demokratiske samfunn med høy tillit og et godt velferdssamfunn. 

Unio består av 14 medlemsforbund som blant andre organiserer lærere, barnehagelærere, sykepleiere, jordmødre, forskere, politi, fysioterapeuter, maskinister, brannmenn, akademikere som er ledere, mellomledere, konsulenter og barnevernspedagoger, ergoterapeuter, radiografer, prester, bibliotekarer, tannpleiere, skatterevisorer og diakoner.

Unio-leder er Ragnhild Lied.