Unio
Unio

Unio er med 400 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for ansatte med høyere utdanning.

Vi vil vise verdien av høyere utdanning og forskning og betydningen av høyere utdanning og forskning for arbeidslivet, for åpne demokratiske samfunn med høy tillit og et godt velferdssamfunn. 

Unio består av 14 medlemsforbund som blant andre organiserer lærere, barnehagelærere, sykepleiere, jordmødre, forskere, politi, fysioterapeuter, maskinister, brannmenn, akademikere som er ledere, mellomledere, konsulenter og barnevernspedagoger, ergoterapeuter, radiografer, prester, bibliotekarer, tannpleiere, skatterevisorer og diakoner.

Unio-leder er Ragnhild Lied. 

Mapper
Vis Alt
Typer
Vis Alt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Siste
  • >>

Unio er med 400 000 medlemmer Norges største hovedorganisasjon for ansatte med høyere utdanning.

Vi vil vise verdien av høyere utdanning og forskning og betydningen av høyere utdanning og forskning for arbeidslivet, for åpne demokratiske samfunn med høy tillit og et godt velferdssamfunn. 

Unio består av 14 medlemsforbund som blant andre organiserer lærere, barnehagelærere, sykepleiere, jordmødre, forskere, politi, fysioterapeuter, maskinister, brannmenn, akademikere som er ledere, mellomledere, konsulenter og barnevernspedagoger, ergoterapeuter, radiografer, prester, bibliotekarer, tannpleiere, skatterevisorer og diakoner.

Unio-leder er Ragnhild Lied.