Nye Veier

ZERO og Nye Veier skal vurdere klimarisiko for anleggsbransjen

Del

Miljøstiftelsen ZERO og Nye Veier vil gjøre anleggsbransjen bevisst på hva grønn omstilling og klimaendringer vil kreve. Hele bransjen må gjøre mer for å omstille seg til å være konkurransedyktige.

– Klimaomstilling blir viktigere og viktigere i årene som kommer, og leverandører som tenker nytt og omstiller seg vil ha en fordel i fremtidens konkurranser. Omstillingen skjer nå i hele samfunnet, og i et stadig høyere tempo, og anleggsbransjen er intet unntak, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.
– Klimaomstilling blir viktigere og viktigere i årene som kommer, og leverandører som tenker nytt og omstiller seg vil ha en fordel i fremtidens konkurranser. Omstillingen skjer nå i hele samfunnet, og i et stadig høyere tempo, og anleggsbransjen er intet unntak, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Både klimaet og klimapolitikken er i endring. Innen 2030 skal klimagassutslippene i Norge og mange andre land halveres, noe politikere og næringsliv verden over har begynt å reagere på. Dette endrer risikobildet for de fleste bransjer – også anleggssektoren – i høyere tempo enn tidligere. Nå vil ZERO og Nye Veier bevisstgjøre anleggsbransjen på hva klimarisiko og økt endringstakt vil bety, både på kort og lang sikt.

– Endringer i politiske rammevilkår og den internasjonale konkurransen om å finne og ta i bruk de beste løsningene, har skutt fart. Dette vil også få konsekvenser for norsk anleggsbransje og norsk industri. Bedriftene må henge med for ikke å tape konkurransen om de grønne løsningene. Entreprenører og leverandører må forberede seg på endret etterspørsel og klimakonkurranse, sier Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver for bygg og anlegg i ZERO.

– Klimaomstilling blir viktigere og viktigere i årene som kommer, og leverandører som tenker nytt og omstiller seg vil ha en fordel i fremtidens konkurranser. Omstillingen skjer nå i hele samfunnet, og i et stadig høyere tempo, og anleggsbransjen er intet unntak, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Målet med prosjektet vil være å oversette begrepet klimarisiko til praktisk betydning for aktører i anleggsbransjen. I tillegg er det et ønske om å få opp bevisstheten om hvor raskt endringene kan komme. Mange forholder seg nemlig til klimarisiko først og fremst som risiko for villere og varmere vær i fremtiden, og glemmer å vurdere de endringene som kommer nå. I realiteten betyr klimarisiko også at bedrifter må tenke nytt for å bevare og utvikle sin konkurransekraft når klimapolitikk og bevissthet i næringsliv og blant forbrukere generelt endres i et stadig høyere tempo.

Nye Veier jobber daglig med klimarisiko, og er bevisst sin rolle som offentlig innkjøper av anleggstjenester. Nye Veier har siden oppstarten i 2016 vektet klima- og miljøhensyn i sine anskaffelser, og har i økende grad innført både krav, bonuser og andre insentiver i sine konkurranser. Utslippskutt er noe alle er nødt til å jobbe for, dersom man skal vinne selskapets kontrakter.

– For Nye Veier betyr klimarisiko at vi må tilpasse våre anlegg en fremtidig situasjon med endrede vær- og føreforhold. Samtidig handler klimarisiko også om mye mer enn nedbør og flom. Vi ser at hele bransjen må gjøre mer for både å redusere utslipp og tilpasse seg et endret klima, og dette har betydning for våre anskaffelser, sier Aanesland i Nye Veier.

Zero og Nye Veier har siden 2018 hatt et aktivt klimasamarbeid. Samarbeidet har tidligere resultert i en rekke arrangementer om klima, og en sjekkliste for klimatiltak i anleggsbransjen. Arbeidet med klimarisiko vil munne ut i en lignende publikasjon, som vil være relevant for både byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører.

Nøkkelord

Kontakter

Miljøstiftelsen ZERO:
Ingvild Kilen Rørholt
Tlf: 97727115
ingvild@zero.no

Nye Veier:
Maarten Lohne van der Eynden
Strategisk rådgiver klima og ytre miljø
+47 926 14 669

Bilder

– Klimaomstilling blir viktigere og viktigere i årene som kommer, og leverandører som tenker nytt og omstiller seg vil ha en fordel i fremtidens konkurranser. Omstillingen skjer nå i hele samfunnet, og i et stadig høyere tempo, og anleggsbransjen er intet unntak, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.
– Klimaomstilling blir viktigere og viktigere i årene som kommer, og leverandører som tenker nytt og omstiller seg vil ha en fordel i fremtidens konkurranser. Omstillingen skjer nå i hele samfunnet, og i et stadig høyere tempo, og anleggsbransjen er intet unntak, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.
Last ned bilde
Maarten Lohne van der Eynden er strategisk rådgiver klima og ytre miljø i Nye Veier. – Samarbeidet med ZERO har gitt oss mye nyttig innsikt i hvordan vi som byggherre kan utvikle klimasatsingen i sektoren. Her ønsker jeg spesielt å trekke frem sjekklisten for anleggsbransjen som kommer med over 80 konkrete tiltak bransjen kan gjøre for å oppnå bedre klimaresultater.
Maarten Lohne van der Eynden er strategisk rådgiver klima og ytre miljø i Nye Veier. – Samarbeidet med ZERO har gitt oss mye nyttig innsikt i hvordan vi som byggherre kan utvikle klimasatsingen i sektoren. Her ønsker jeg spesielt å trekke frem sjekklisten for anleggsbransjen som kommer med over 80 konkrete tiltak bransjen kan gjøre for å oppnå bedre klimaresultater.
Last ned bilde
– Endringer i politiske rammevilkår og den internasjonale konkurransen om å finne og ta i bruk de beste løsningene, har skutt fart. Dette vil også få konsekvenser for norsk anleggsbransje og norsk industri. Bedriftene må henge med for ikke å tape konkurransen om de grønne løsningene. Entreprenører og leverandører må forberede seg på endret etterspørsel og klimakonkurranse, sier Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver for bygg og anlegg i ZERO.
– Endringer i politiske rammevilkår og den internasjonale konkurransen om å finne og ta i bruk de beste løsningene, har skutt fart. Dette vil også få konsekvenser for norsk anleggsbransje og norsk industri. Bedriftene må henge med for ikke å tape konkurransen om de grønne løsningene. Entreprenører og leverandører må forberede seg på endret etterspørsel og klimakonkurranse, sier Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver for bygg og anlegg i ZERO.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold i Porsgrunn17.6.2021 11:41:09 CEST | Aktuelt

- Arbeidet med anleggsvei ved Kokkersvold i Porsgrunn begynner i juni og markerer starten på byggingen av ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt. Anleggsveien som nå er under bygging skal gi tilgang til området ved Blåfjell og Kokkersvold. Det er det franske entreprenørselskapet EIFFAGE som skal bygge to tuneller til ny firefelts E18 på oppdrag for Nye Veier, sier Morten Lossius, prosjektsjef i Nye Veier for E18 Langangen-Rugtvedt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom