Nye Veier

ZERO og Nye Veier forlenger klimasamarbeid

Del

Miljøstiftelsen ZERO og Nye Veier fortsetter sitt samarbeid for grønn omstilling av anleggsbransjen. En ny, treårig samarbeidsavtale mellom virksomhetene signeres i dag.

Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, og leder i ZERO, Sigrun Aasland, ser frem til videre samarbeid om å finne de beste klimaløsningene i anleggssektoren.
Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, og leder i ZERO, Sigrun Aasland, ser frem til videre samarbeid om å finne de beste klimaløsningene i anleggssektoren.

I løpet av dette tiåret skal store deler av det norske samfunnet omstilles til lav- og nullutslippsteknologi. Anleggsbransjen er ikke noe unntak, og takten i klimaomstillingen må øke betraktelig i årene som kommer dersom Norge generelt og anleggsbransjen spesielt skal nå sine ambisiøse mål om utslippsreduksjoner.

For å klare dette, er samarbeid på tvers av aktører viktig. Nye Veier og Miljøstiftelsen ZERO har de tre siste årene samarbeidet om klimatiltak i anleggsbransjen, og i dag forlenges dette samarbeidet i tre nye år.

– Nye Veier ble opprettet for å være en utfordrer i samferdselssektoren. Da må vi også sørge for å få gode samarbeidspartnere som vil utfordre oss! De siste årene har Nye Veier blant annet økt klimakravene i våre anskaffelser, og vi har bidratt til forskning, metodeutvikling og innovasjon på klimafeltet. Nå ser vi frem til å videreføre samarbeidet med ZERO, slik at vi kan gire om og øke takten i den nødvendige klimaomstillingen av anleggsbransjen, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Samarbeidet mellom ZERO og Nye Veier har resultert i en rekke arrangementer og publikasjoner de siste årene. I 2020 lanserte virksomhetene en sjekkliste for klimatiltak i anleggsbransjen, og i 2021 arbeides det med et prosjekt på temaet klimarisiko. Målet er å kombinere ZERO sin spisskompetanse på klimatiltak, med Nye Veiers spisskompetanse fra anleggssektoren.

– Anleggsnæringen er i dag en stor bestiller av utslipp, men de kan også være en bestiller av løsninger. Det ligger store muligheter i å utvikle grønne løsninger og nullutslippsteknologi i industrien, dersom det stilles strenge krav til klimagassutslipp til vei- og jernbaneutbygging. De milliardene som skal brukes i Nasjonal Transportplan må brukes smart, og bidra til omstilling og utvikling hos entreprenører og leverandørindustri. Vi gleder oss til det videre samarbeidet med Nye Veier for å se på hvordan også veibygging kan nå Parismålene, sier leder i ZERO, Sigrun Aasland.

ZERO og Nye Veier vil de kommende årene definere flere prosjekter som skal øke kompetanse og vilje til grønn omstilling i anleggsbransjen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, og leder i ZERO, Sigrun Aasland, ser frem til videre samarbeid om å finne de beste klimaløsningene i anleggssektoren.
Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, og leder i ZERO, Sigrun Aasland, ser frem til videre samarbeid om å finne de beste klimaløsningene i anleggssektoren.
Last ned bilde
– Nye Veier ble opprettet for å være en utfordrer i samferdselssektoren. Da må vi også sørge for å få gode samarbeidspartnere som vil utfordre oss, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.
– Nye Veier ble opprettet for å være en utfordrer i samferdselssektoren. Da må vi også sørge for å få gode samarbeidspartnere som vil utfordre oss, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom