Landbruks- og matdepartementet

Vil styrke kunnskapen om rovvilt og arealbruk

Del

Beitenæringen i Norge, både husdyrnæringen og reindriften, har utfordringer knyttet til rovvilt og arealbruk. Nå vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ha mer kunnskap om effekten av tap til rovvilt og inngrep i beitearealer.

Nestleder i Finnmark Bondelag, Bjørn Tore Søfting, statssekretær Widar Skogan, forskningssjef Snorre Hagen og Anne Wikan, stasjonsleder NIBIO Svanhovd. Foto: Josefine Bergs, NIBIO
Nestleder i Finnmark Bondelag, Bjørn Tore Søfting, statssekretær Widar Skogan, forskningssjef Snorre Hagen og Anne Wikan, stasjonsleder NIBIO Svanhovd. Foto: Josefine Bergs, NIBIO

I Nord-Norge møter næringene særskilte utfordringer som påvirker produksjon og lønnsomhet. Det henger sammen med arealinngrep som begrenser tilgang til beiteressurser, og utfordringer knyttet til rovvilt, inkludert både konge- og havørn.

– For KrF er det viktig at beitenæringene i Norge blir godt ivaretatt i rovvilt- og arealpolitikken. Dette er temaer vi har prioritert høyt, og vi har kommet med flere tiltak de siste årene, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). – Samtidig trenger vi mer kunnskap om effekten av tap til rovvilt og inngrep i beitearealer, og hvilke konsekvenser dette har for produksjon og lønnsomhet i beitenæringene. Derfor prioriterer vi penger i 2021 til et nytt forskningsprosjekt på NIBIO Svanhovd i Finnmark, sier statsråden.

Prosjektet skal bygge nettverk mellom forskning, næring og forvaltning, og ha nytteverdi for husdyrbrukere og reineiere. – Nettverk og samarbeid er en god arbeidsform. Gjennom tett dialog med næringene sikrer vi at prosjektet får løftet fram aktuelle problemstillinger som er viktig å få belyst, sier Bollestad.

Prosjektet finansieres med en engangsbevilgning til NIBIO på 1,9 mill. kroner fra Landbruks- og matdepartementet.

Nøkkelord

Bilder

Nestleder i Finnmark Bondelag, Bjørn Tore Søfting, statssekretær Widar Skogan, forskningssjef Snorre Hagen og Anne Wikan, stasjonsleder NIBIO Svanhovd. Foto: Josefine Bergs, NIBIO
Nestleder i Finnmark Bondelag, Bjørn Tore Søfting, statssekretær Widar Skogan, forskningssjef Snorre Hagen og Anne Wikan, stasjonsleder NIBIO Svanhovd. Foto: Josefine Bergs, NIBIO
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom