Landbruks- og matdepartementet

Vil styrke foryngelse etter hogst

Del

Regjeringen ønsker å styrke nyplantingen etter hogst. Landbruks- og matdepartementet sender nå på høring et forslag om endring av forskrift 7. juni 2006 nr. 593 om bærekraftig skogbruk. Målet med endringene er å styrke arbeidet med foryngelse etter hogst, slik at langsiktig skogproduksjon og CO2-opptak øker.

Skogplanting i Hattfjelldal.  Foto Steinar Johansen/Statskog
Skogplanting i Hattfjelldal. Foto Steinar Johansen/Statskog

Forslaget vil legge til rette for at skogforyngelse skjer med de treslag om utnytter vekstforholdene best på den enkelte lokalitet, samtidig som det er rom for et variert og mangfoldig skogbilde.

– Disse endringene skal bidra til at flere skogeiere setter skogarealet raskt tilbake i produksjon etter hogst, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.  - Endringene skal også gjøre det lettere for kommunene å følge opp skogeiere som ikke gjør jobben sin. God foryngelse etter hogst er viktig både for at skogen skal levere materialer og råstoff i fremtida, men også for at den skal bidra i klimaarbeidet ved å ta opp mest mulig CO2, sier Borch.

Skogeiers plikt

Forslaget innebærer at skogeiers plikt til å forynge etter hogst tydeliggjøres, bl.a. ved at det innføres krav om godkjenning av foryngelse med andre treslag der det tidligere har stått barskog. Videre vil bare bartrær bli regnet som tellende treslag etter lovens minstekrav til plantetetthet.

Høringsfristen er 29.11.2022.

Nøkkelord

Bilder

Skogplanting i Hattfjelldal.  Foto Steinar Johansen/Statskog
Skogplanting i Hattfjelldal. Foto Steinar Johansen/Statskog
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet

Avlyst: Landbruks- og matminister Sandra Borch vitjar Møre og Romsdal måndag 27. og tysdag 28. juni24.6.2022 10:00:00 CEST | Presseinvitasjon

Avlyst grunna situasjonen i flytrafikken. Statsråden skal møta bønder som gjerne vil visa fram gardane sine og snakka med henne om framtida i jordbruket, om investeringar, lønsemd, velferdsordningar, osb. Ho skal møta innovative matvareprodusentar og forskingsmiljø. På Grandiosafabrikken på Stranda skal ho få høyra om bruk av norske råvarer i produksjonen og på Bergmo omsorgssenter i Molde skal ho vera med på lanseringa av matgledekorpset i Møre og Romsdal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom