Teknologioverføring NorgeTeknologioverføring Norge

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Del

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læringsverdi. Nå skal en ny forskningsbasert løsning gjøre det mulig å skape digitale læremidler som faktisk fremmer barn og unges læring og utvikling.

Bruk av digitale læringsmidler i skole og barnehage er i sterk vekst, men kvalitetssikring av læringsutbyttet skorter det mye på. (Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnesen, Læringsmiljøsenteret, UiS)
Bruk av digitale læringsmidler i skole og barnehage er i sterk vekst, men kvalitetssikring av læringsutbyttet skorter det mye på. (Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnesen, Læringsmiljøsenteret, UiS)

Korona-pandemien har ført til at bruken av digitale læremidler har tatt nasjonalt og internasjonalt. Mange barn og unge i barnehager og skoler bruker digitale læremidler (apper og læringsplattformer) daglig. Likevel er kvaliteten på disse ofte svært lav, og kan ha minimal, eller til og med en negativ læringsverdi for barna.

- Det er ytterst sjeldent at det forekommer noen eksterne vurderinger av læremidlenes kvalitet, sier professor Natalia Kucirkova ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Med bistand fra Validé TTO har hun etablert selskapet Wikit AS. Det er et forskningsbasert selskap som leverer konsulenttjenester i form av kurs og rådgivning til barnehage- og skoleeiere, samt til produsenter og utgivere av digitale læremidler. På sikt jobber selskapet for å etablere en nasjonal og internasjonal sertifisering av digitalt læringsverktøy som skal brukes av barn.

– Jeg mener at alle barn fortjener tilgang til teknologi som er av høy kvalitet, men IKT er fortsatt «vill vest» i mange barnehager og skoler, og det er gjort lite vurderinger av kvaliteten på de digitale læremidlene som barn og unge bruker, sier Kucirkova. 

Verdensledende forskning møter norsk innovasjon
– I Wikit bruker vi vår kunnskap når vi matcher forskere med kompetanse på ulike fagområder med kunden i en «evidence as a service»-forretningsmodell. Motivasjonen vår er å oversette kunnskap til praksis, og sørge for en mer inkluderende og innovasjonsorientert teknologibruk for norske barn, sier Kucirkova.

– Gjennom Wikit ønsker vi å samle erfaring og kunnskap, og utvikle løsninger i praksis sammen med hele bransjen – fra bedrifter i EdTech som utvikler læremidlene til innkjøpere og pedagoger som bruker de digitale læremidlene. Wikit kombinerer verdensledende forskning med norsk innovasjon, legger hun til.

Mange verktøy med dårlig kvalitet
UiS-professoren mener at teknologi som et verktøy, kan bidra til mer inkludering og mangfold i skoler og barnehager. Forutsatt at produktene som brukes er av høy kvalitet.

– Med kvalitet i denne sammenheng, tenker jeg på teknologi som er evaluert av forskere i forhold til potensialet for å fremme barns læring og utvikling. Mange av løsningene som brukes i norske skoler og barnehager i dag, oppfyller ikke kriteriene for god kvalitet, sier hun.

Per i dag finnes det ikke noe offisielt verktøy for å vurdere læringskvaliteten. Innkjøp av digitale læremidler i Norge mangler krav og kriterium for å vurdere læringskvaliteten.

– Denne situasjonen er ikke bra for verken barn, lærere, skoleeiere eller leverandører. Uten en felles objektiv evaluering av hva som er «høy kvalitet» i en digital ressurs, blir markedet og barnas læring fragmentert, sier hun.

Ulike krav til leverandører
Ifølge Kucirkova har skoler og kommuner landet over ulike krav til leverandørene. Noen av stiller inngående spørsmål til produktets opprinnelse og hensikt, andre kjøper inn apper og andre læremidler uten å stille krav. Dette gjenspeiles ofte i kompetansen om hva som er hensiktsmessig å bruke for barn og hva som er mindre bra, ifølge UiS-professoren.

– Hvis vi ønsker å unngå negative effekter av at barn bruker digitale læremidler, kan vi ikke gå på akkord med kvaliteten. Designet av digitale læremidler må være forankret i pedagogikk og forskning, mener Kucirkova.

Digitale læremidler medfører, ifølge henne, læringssituasjoner som kan gjøre god pedagogikk bedre, og dårlig pedagogikk verre.

Les også: Alle barn fortjener tilgang til teknologier av høy kvalitet

I Wikit kan man bestille uavhengige fagfellebaserte forskningstjenester. Her får man tilgang til en internasjonal forskningsgruppe med kapasitet og ekspertise på ulike fagområder. Enten om man ønsker engangsrådgivning innen tema som personvern eller kunnskapsbasis, eller et abonnement med regelmessige innspill for å integrere forskning i alle faser av virksomheten.

Spinn-off fra UiS
– Det digitale læringsmarkedet EdTech er i kraftig vekst. Forskningsbasert evaluering av medier rettet mot barn og digitale læringsmidler har en viktig plass i dette markedet. Fordelene med digitalisering driver veksten, men samfunnet bør ikke kaste kvalitetssikring «under bussen» i iveren etter modernisering, sier Kari Birgitte Melvær Wiig, forretningsutvikler i Validé TTO.

Innovasjonsselskapet Validé har bistått aktørene bak Wikit med etablering av et forskningsbasert selskap, som skal levere rådgivningstjenester som styrker den digitale utviklingen, til beste for barns læring.

– Slik vi ser det finnes det et marked for denne tjenesten, og det er helt nødvendig og gi kunnskapsbasert støtte til utdanningssektoren, kommuner og teknologiutviklere samt tilbydere av digitale læringsmidler, sier Wiig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bruk av digitale læringsmidler i skole og barnehage er i sterk vekst, men kvalitetssikring av læringsutbyttet skorter det mye på. (Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnesen, Læringsmiljøsenteret, UiS)
Bruk av digitale læringsmidler i skole og barnehage er i sterk vekst, men kvalitetssikring av læringsutbyttet skorter det mye på. (Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnesen, Læringsmiljøsenteret, UiS)
Last ned bilde
Natalia Kucirkova, professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger, har fått bistand fra forretningsutvikler Kari Birgitte Melvær Wiig, til å etablere selskapet Wikit AS. (Foto: Hilde Garlid, Validé)
Natalia Kucirkova, professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger, har fått bistand fra forretningsutvikler Kari Birgitte Melvær Wiig, til å etablere selskapet Wikit AS. (Foto: Hilde Garlid, Validé)
Last ned bilde
Natalia Kucirkova har etablert Wikit AS sammen med investor Trond Ingebretsen. (Foto: Hilde Garlid, Validé)
Natalia Kucirkova har etablert Wikit AS sammen med investor Trond Ingebretsen. (Foto: Hilde Garlid, Validé)
Last ned bilde
Natalia Kucirkova forsker på digital læringskvalitet ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. (Foto: Hilde Garlid, Validé)
Natalia Kucirkova forsker på digital læringskvalitet ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. (Foto: Hilde Garlid, Validé)
Last ned bilde

Om Teknologioverføring Norge

Teknologioverføring Norge
Forskningsbasert innovasjon utviklet ved: NTNU TTO (Trondheim), Inven2 (Oslo), VIS Innovasjon (Bergen), Validé (Stavanger), Kjeller Innovasjon (Kjeller), Innoventus Sør (Kr.sand) og Norinnova (Tromsø)


Validé TTO sitt samfunnsoppdrag er å være en brobygger mellom næringslivet og det vitenskapelige arbeidet i forskningsinstitusjonene i Rogaland. Vi ønsker at forskere og industripartnere skal finne hverandre og utvikle nye løsninger sammen til beste for samfunnet. Vårt engasjement handler om innovasjon, og vi bruker vår kompetanse, nettverk og kapital for at nye løsninger på globale utfordringer skal finne veien til næringsliv og marked.

Validé er et non-profit selskap, og har mer enn 25 års erfaring med oppdraget som teknologioverfører. Vi har et godt kvalifisert team av forretningsutviklere og IP-ledere, med særlig kompetanse innen energi, helse og digitalisering. Validé er teknologioverføringskontor (TTO) for seks forskningsmiljø og partner med to andre. Disse er: Universitetet i Stavanger (UiS), Universitetssykehuset i Stavanger (SUS), NIBIO, NMBU, Nofima og HVL. Vi er prosjektpartner med VID og Norce. 

Følg pressemeldinger fra Teknologioverføring Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Teknologioverføring Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Teknologioverføring Norge

DiveOpp AS, et nytt selskap fra UiS-forskning8.8.2022 00:00:00 CEST | Pressemelding

Hva er det som gjør at noen regioner klarer omstilling og vekst mens andre feiler? Har forskning noe å bidra med i framtidens regionsutvikling? Hvilken kunnskap er det i så fall beslutningsmyndigheter, konsern, konsulenter, klynger, industri og banker trenger for å satse i en region? Forskere fra Universitet i Stavanger (UiS) har utviklet et analyseverktøy, som serverer flere fakta og færre følelser til regionsutviklingsdebatten.

Idéprisen 2022 går til virtuelt verktøy for antistoffutvikling7.6.2022 15:48:59 CEST | Pressemelding

Av hele 32 idéer gikk Absolut! helt til topps i den 12. idéprisutnevnelsen i historien. Absolut! er en metodikk for å identifisere og designe antistoffer til utvikling av legemidler basert på dyptgående immunologisk kunnskap, kunstig intelligens og maskinlæring. Bak idéen står forsker Victor Greiff og kollegaer ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Se video nederst i saken.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom