Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet skal obdusere Freya

Del

Veterinærinstituttet på Ås mottok mandag 15. august hvalrossen Freya etter at dyret ble avlivet i Oslofjorden søndag 14. august 2022. Hvalrossen vil bli obdusert basert på rekvisisjon fra Havforskningsinstituttet som samarbeider med Fiskeridirektoratet.

Veterinærinstituttet har lang erfaring med å obdusere ulike ville dyr. I slike tilfeller undersøkes dyrets generelle helsetilstand. Eventuelle skader og sykdomsforandringer vil bli dokumentert.

Under obduksjon vil patologer ta ut en rekke biologiske prøver for videre undersøkelse i laboratoriene ved instituttet. I dette tilfellet vil det også bli gjort diettundersøkelser som Havforskningsinstituttet vil bruke i sin forskning (se nettmelding). Obduksjonsrapporten vil bli oversendt rekvirent etter anslagsvis fjorten dager.

Etter at alt relevant prøvemateriale er sikret, er standard prosedyre ved Veterinærinstituttet at alle biologiske levninger fra obduksjonssalen blir destruert av smittevernhensyn.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet
Veterinærinstituttet
Arboretveien 57
1433 Ås

+4792080877https://www.vetinst.no/

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å avverge helsetrusler og se helse for fisk, dyr, mennesker og miljø i sammenheng - Én helse.

Kjerneaktivitetene omfatter forskning, diagnostikk, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Veterinærinstituttet er et forvaltningsorgan med særskilt fullmakt under Landbruks- og matdepartementet. Hovedkontoret ligger i Ås, øvrige kontorer i Tromsø, Harstad, Brønnøysund, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Om oss (vetinst.no) 

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom