Nye Veier

Veiåpning på E 39 seks måneder foran skjema

Del

Nye Veiers administrerende direktør, Anette Aanesland hadde en gladnyhet om fremskyndet veiåpning i ermet, da statsminister Erna Solberg gjestet Nye Veiers prosjekt Mandal øst – Mandal by i Lindesnes, Agder mandag.

Statsminister Erna Solberg gjestet Nye Veiers prosjekt E 39 Mandal øst - Mandal by i Lindesnes, Agder mandag. Administrerende direktør anette Aanesland kunne avsløre at veiprosjektet er langt foran skjema, og lover veiåpning i desembe ri år, seks måneder foran skjema. På bildet ses også stortingsrepresentant Ingunn Foss, prosjektsjef Vidar Stormark og trio Torstein Salvesen, Tom Erik Dønnestad og Bjørn Ivar Birkeland fra trafikksikkerhetsforeningen Nullvisjonen.
Statsminister Erna Solberg gjestet Nye Veiers prosjekt E 39 Mandal øst - Mandal by i Lindesnes, Agder mandag. Administrerende direktør anette Aanesland kunne avsløre at veiprosjektet er langt foran skjema, og lover veiåpning i desembe ri år, seks måneder foran skjema. På bildet ses også stortingsrepresentant Ingunn Foss, prosjektsjef Vidar Stormark og trio Torstein Salvesen, Tom Erik Dønnestad og Bjørn Ivar Birkeland fra trafikksikkerhetsforeningen Nullvisjonen.

- Vi er stolte over at vi sammen med vår totalentreprenør Hæhre, på tross av pandemi, har klart å holde fremdriften mer enn optimal. I desember i år setter vi trafikk på veien. Det er seks måneder foran skjema. Dermed unngår vi enda en vintersesong på en strekning av dagens E39 som er ulykkespreget og opplever driftsforstyrrelser vinterstid, sier administrerende direktør Anette Aanesland.

Prosjektet ny, trafikksikker E39 Mandal øst og Mandal by består av sju kilometer firefelts vei, samt sju kilometer med tofelts tilførselsvei med midtrekkverk til Ime, sentrumsnært Mandal. Kontraktsverdien er 1,75 milliarder kroner. I 2022 åpner naboprosjektet Kristiansand vest – Mandal øst, slik at man da vil halvere reisetiden mellom de to Agder-byene. Det knytter Lindesnes og Kristiansand tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Statsminister Erna Solberg gjestet Nye Veiers prosjekt E 39 Mandal øst - Mandal by i Lindesnes, Agder mandag. Administrerende direktør anette Aanesland kunne avsløre at veiprosjektet er langt foran skjema, og lover veiåpning i desembe ri år, seks måneder foran skjema. På bildet ses også stortingsrepresentant Ingunn Foss, prosjektsjef Vidar Stormark og trio Torstein Salvesen, Tom Erik Dønnestad og Bjørn Ivar Birkeland fra trafikksikkerhetsforeningen Nullvisjonen.
Statsminister Erna Solberg gjestet Nye Veiers prosjekt E 39 Mandal øst - Mandal by i Lindesnes, Agder mandag. Administrerende direktør anette Aanesland kunne avsløre at veiprosjektet er langt foran skjema, og lover veiåpning i desembe ri år, seks måneder foran skjema. På bildet ses også stortingsrepresentant Ingunn Foss, prosjektsjef Vidar Stormark og trio Torstein Salvesen, Tom Erik Dønnestad og Bjørn Ivar Birkeland fra trafikksikkerhetsforeningen Nullvisjonen.
Last ned bilde
Nye Veier har høyt søkelys på å legge til rette for god ladeinfrastruktur når man nå skal bygge ny, trafikksikker E 39 mellom Kristiansand og Stavanger. Her holder prosjektsjef Vidar Stormark frem et strekningskart som illustrerer tanken bak EL 39. Administrerende direktør Anette Aanesland orienterer statsminister erna Solberg om planene.
Nye Veier har høyt søkelys på å legge til rette for god ladeinfrastruktur når man nå skal bygge ny, trafikksikker E 39 mellom Kristiansand og Stavanger. Her holder prosjektsjef Vidar Stormark frem et strekningskart som illustrerer tanken bak EL 39. Administrerende direktør Anette Aanesland orienterer statsminister erna Solberg om planene.
Last ned bilde

Lenker

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Styrket konkurranseevne

Transportsystemer må sees i sammenheng. Et viktig samfunnsoppdrag for Nye Veier er å ha en helhetlig tilnærming når vi prioriterer hvilke veier vi skal bygge. Trafikksikre hovedveier skal knytte bolig- og arbeidsmarkedsregioner til hverandre. Slik skal infrastruktur styrke næringslivets konkurranseevne og bedre folks hverdag.

Samfunnsnytte
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med på å styre hvilke hovedveier som skal bygges ut når. Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Redusert reisetid for veibrukeren er den viktigste faktoren som påvirker samfunnsnytten.

Trafikksikkerhet
Bedre og tryggere veier er med på å fornye Norge, og å øke mulighetene i så vel byene som i distriktene. Sikre veier gir færre ulykker og reduksjon i både samfunnskostnader og menneskelige lidelser. Firefelts veier, med separate trafikkstrømmer, er noe av det mest trafikksikre vi kan bygge. Å kunne ferdes trygt og sikkert på veiene, er med på å bedre hverdagen til oss alle.

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom