Handel og Kontor i Norge

Unngår store pensjonstap

Del

Nå blir det slutt på at offentlig tjenestepensjon samordnes bort krone for krone med privat avtalefestet pensjon (AFP). Dette er resultatet av forhandlingene mellom partene i offentlig sektor og myndighetene, som ble avsluttet natt til i dag 3. mars.

1. nestleder Bjørn Mietinen
1. nestleder Bjørn Mietinen

– Vi i HK er godt fornøyde med at LO og LO Stat tok ansvar og ryddet av veien de gamle samordningsreglene som medførte store pensjonstap ved jobbytte, sier 1. nestleder i HK i Norge, Bjørn Mietinen.

Actecan utredet på oppdrag fra HK hvordan samordningsreglene slo ut.Tallene var oppsiktsvekkende og viste at opparbeidet tjenestepensjon ble samordnet bort krone for krone.  – Vi er glade for at vi i HK fikk satt søkelyset på dette store problemet, at det ble tatt på alvor og at problemet nå er løst, sier Mietinen.

Avtalen som ble forhandlet fram i natt, gjør at innfasing av strengere samordning for årskullene 1954 – 1962 ikke blir innført likevel. For disse årskullene skal samordningen skje på samme måte som for dem som er født før 1954, slik at det gjøres fradrag i den offentlige bruttopensjonen for maksimalt 15 prosent av privat AFP. For kull født fra 1963 og seinere innføres det nå en offentlig AFP-ordning, hvor ansiennitet kan tas med fra offentlig til privat sektor, og omvendt. Derfor vil heller ikke disse ansatte oppleve samordning krone for krone, noe som var vedtatt fram til det nå kom en ny løsning. 

Skifter du jobb fra offentlig til privat sektor, taper du nå altså ikke pensjon i millionklassen. Dette gjør at vi unngår at ansatte ikke vil bytte jobb fra offentlig til privat sektor, fordi det økonomiske tapet ville blitt for stort. 

- LO Stat har gjort en god jobb i forhandlingene, sier 1. nestleder i HK i Norge, Bjørn Mietinen. Han sier det var viktig å få ordnet opp i dette. Mietinen er strålende fornøyd med at samordningsreglene som har lagt hindringer i veien for at folk kan bytte jobb fra offentlig til privat sektor, nå fjernes.

De gamle samordningsreglene betød store årlige pensjonstap for den enkelte. 
- Det var unge og kvinner i lavlønnsyrker som ble hardest rammet av samordningen, det blir det heldigvis slutt på nå, sier Mietinen.

Eksempler for å illustrere hvordan de gamle reglene slo ut:

  • En arbeidstaker som har jobbet i offentlig sektor fra 25 til 55 år med gjennomsnittslønn på 370 000 kroner og bytter jobb til privat sektor, vil tape 28 800 kr per år. Fordi kvinner lever lenger enn menn, vil han i sum tape 600 000 kr mens hun taper 700 000 kr.
  • En ung arbeidstaker med 10 år i offentlig sektor med gjennomsnittslønn på 420 000 kr som bytter jobb til privat sektor, vil tape 10 500 kr per år av en pensjon på 15 000 kroner, totalt om lag 265 000 kroner.
  • En mann og kvinne som har jobbet i offentlig sektor i 30 år med gjennomsnittslønn på 650 000 kroner og bytter jobb til privat sektor, vil i sum tape hhv. om lag 1,1 millioner og 1,25 millioner kroner.

Kontakter

Bilder

1. nestleder Bjørn Mietinen
1. nestleder Bjørn Mietinen
Last ned bilde

Om Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor i Norge
Handel og Kontor i Norge
Torggata 12
0181 Oslo

+47 23 06 11 80http://www.hkinfo.no/

HK i Norge ble stiftet i 1908, på dette tidspunktet var det 2.175 medlemmer. HK i Norge er i dag LOs tredje største forbund med over 76.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Følg saker fra Handel og Kontor i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Handel og Kontor i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Handel og Kontor i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom