Medietilsynet

TVNorge braut reglar om sponsing

Del

Medietilsynet har ved eit tilfelle gitt Discovery åtvaring for å ha brote reglane om identifisering av sponsor på TVNorge. – Discovery brukte slagord og element frå sponsoren sine reklamekampanjar i sponseplakaten, noko som ikkje er lov, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Formålet med å identifisere sponsoren er å gjere sjåarane merksame på at eksterne aktørar har bidratt økonomisk til å produsere eller sende programmet. Foto Medietilsynet
Formålet med å identifisere sponsoren er å gjere sjåarane merksame på at eksterne aktørar har bidratt økonomisk til å produsere eller sende programmet. Foto Medietilsynet

Saka gjaldt utforming av sponsoridentifisering for møbelforhandlaren Trademax i tilknyting til serien «Helt perfekt» på TVNorge

Kontrollen Medietilsynet gjennomførte, avdekte at tv-kanalen braut regelverket om sponsing av program etter kringkastingslova § 3-4 ved å bruke slagord og element frå sponsoren sine reklamekampanjar i sponseplakaten. – Slike element bidrar til at sponsoridentifiseringa kan stå fram som ein reklameplakat, noko som ikkje er formålet, seier Sekkelsten.

Reglane for sponsing av program i kringkastingslova set rammer for korleis ein sponsor kan identifiserast, og kva typar program som ikkje kan sponsast. Formålet med å identifisere sponsoren, er å gjere sjåarane merksame på at eksterne aktørar har bidratt økonomisk til å produsere eller sende programmet.

Medietilsynet gir Discovery ei åtvaring

Sponsoridentifisering er altså noko anna enn reklame, og det er derfor avgrensa kor mykje sponsoren kan profilere seg og verksemda si gjennom identifiseringa. Opplysninga om at programmet er sponsa, skal gjere det mogleg for sjåarane å vere ekstra årvakne med tanke på det redaksjonelle innhaldet i programmet.

Medietilsynet kan påleggje sanksjonar i form av åtvaring eller gebyr dersom regelverket blir brote.

– Sidan Discovery erkjende at det hadde skjedd ein feil og dei raskt fjerna sponseplakaten på eige initiativ, nøyer vi oss med å gi kringkastaren ein sanksjon i form av åtvaring i dette tilfellet, seier Sekkelsten.

Dette er sponsing

Som sponsing reknar vi kvart eit bidrag til produksjon eller sending av program frå ein fysisk eller juridisk person som sjølv ikkje tilbyr programmet eller er engasjert i produksjonen.

Formålet med bidraget må vere marknadsføring. Ein kan gi bidraget til den som produserer programmet, eller til den som tilbyr eller sender programmet. Aktørane har ansvaret for at regelverket blir følgt, også i dei tilfella der andre har fått bidraget, for eksempel produksjonsselskapet.

Eit bidrag kan omfatte både betaling og indirekte bidrag. Indirekte bidrag kan for eksempel vere at kringkastaren får ei vare eller teneste gratis eller til ein pris som er lågare enn marknadsprisen. Dette kan vere leveransar av utstyr, rekvisita, lokale til disposisjon eller senderettar.

Les meir om kva sponsing er, og kva som er tillatt for kringkastarane her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Formålet med å identifisere sponsoren er å gjere sjåarane merksame på at eksterne aktørar har bidratt økonomisk til å produsere eller sende programmet. Foto Medietilsynet
Formålet med å identifisere sponsoren er å gjere sjåarane merksame på at eksterne aktørar har bidratt økonomisk til å produsere eller sende programmet. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Nå kan lokalradioene søke om 21,6 millioner kroner i støtte15.10.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Omkring halvparten av støtten på 21,6 millioner kroner til lokalkringkastere som er foreslått i statsbudsjettet for neste år, skal øremerkes prosjekter for å digitalisere lokalradioene. – Ved å hjelpe lokalradioene å gå over til digitale sendinger, er vi med på å opprettholde et bredt mangfold av lokalradioer i Norge, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022: Medietilsynet får 2,5 millioner kroner mer til tiltak for kritisk medieforståelse12.10.2021 13:32:45 CEST | Pressemelding

Regjeringen foreslår å øke Medietilsynets budsjett med 2,5 millioner kroner neste år for å styrke befolkningens kritiske medieforståelse. – Medieutviklingen stiller store krav til mediebrukernes kompetanse, for eksempel for å kunne oppdage desinformasjon og falske nyheter. Jeg er derfor svært glad for at regjeringen støtter vårt ønske om å styrke dette feltet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom