Landbruks- og matdepartementet

Tre nye landbruks- og matfaglige forskningssentre for innovasjon

Del

22 forskningsmiljøer får status som senter for forskningsdrevet innovasjon. Søknader fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), matforskningsinstituttet Nofima AS og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er blant dem som nådde opp i konkurransen.

Forskning på mat. Foto: Colourbox
Forskning på mat. Foto: Colourbox

Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå. 

– Dette er utrolig bra. Det er tøff konkurranse om disse midlene. At hele tre landbruks- og matfaglige forskningsmiljøer når opp i konkurransen er et kvalitetstegn. Gratulere til alle tre, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Forskningsrådet deler ut vel 2 milliarder kroner til 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). De nye sentrene skal utvikle kompetanse og teknologi som er viktig for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Det legges derfor opp til tett samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøene.

NIBIO fikk gjennomslag for søknaden SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector som skal bidra til en digital revolusjon i skognæringen. NMBU vant frem med søknaden Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy som skal fremskaffe kunnskap om bærekraftig bruk av jordmaterialer. Nofima AS nådde opp med søknaden SFI Digital Food Quality som dreier seg om digital transformasjon av matproduksjon.

– Statusen som senter for forskningsdrevet innovasjon gir disse miljøene økonomiske rammer til å jobbe langsiktig og strategisk på viktige områder for norsk landbruk. Jeg har store forventninger til at denne satsingen og det tette samarbeidet mellom næringsliv og forskning vil bidra til smarte og bærekraftige løsninger innenfor jordbruket, i næringsmiddelindustrien og i skognæringen, sier Bollestad.

Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år (5 + 3). Hvert senter vil kunne få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 millioner kroner.

Nøkkelord

Bilder

Forskning på mat. Foto: Colourbox
Forskning på mat. Foto: Colourbox
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom