Nye Veier

Trafikkberegninger viser stor trafikkvekst forbi Lillehammer

Del

I Nasjonal transportplan, som ble lagt frem tidligere i år, fremkommer det at transport på vei kommer til å øke i årene som kommer. Spesielt gjelder dette for lange reiser, der persontrafikken med bil er beregnet å øke fra dagens andel på 60 prosent til en andel på hele 68 prosent i perioden frem til 2050. Også godstrafikk på vei får en økning fra en andel på 19 prosent til 25 prosent i 2050.

Det passerer i dag i gjennomsnitt ca. 18000 kjøretøy pr. døgn på E6-brua ved Lillehammer. Trafikken på eksisterende E6 vil øke til ca. 21300 kjøretøy i 2030 og hele 24700 i 2050. (Foto fra avkjøring Lillehammer Nord).
Det passerer i dag i gjennomsnitt ca. 18000 kjøretøy pr. døgn på E6-brua ved Lillehammer. Trafikken på eksisterende E6 vil øke til ca. 21300 kjøretøy i 2030 og hele 24700 i 2050. (Foto fra avkjøring Lillehammer Nord).

Nye Veier mener tallene fra Nasjonal transportplan (NTP) viser at det er viktig og riktig å få på plass ny E6 forbi Lillehammer nå.

- Politikerne i Lillehammer gjorde et riktig og viktig valg da de gjennom kommunedelplanen bestemte at E6 skal legges utenfor byen. Med tunnel på vestsiden og ny kort og lav bru over Lågen, får Lillehammer en veiløsning som løser fremtidens behov for den sterkt økende gjennomgangstrafikken på en god måte, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Nye Veier merker seg spesielt økningen som er beregnet for de lange personreisene, samt den store andelen gods på vei.

- Tallene fra NTP og Transportøkonomisk institutt viser at de fleste som skal lenger enn syv mil velger bilen som fremkomstmiddel. I dag gjelder dette ca. 60 prosent av de reisende og i 2050 øker altså andelen til 68 prosent. Transportøkonomisk institutt mener også å se en økning med seks prosent på godstrafikken, som igjen fører til en betydelig økt andel tunge biler på E6 forbi Lillehammer i 2050. E6 er hovedfartsåren gjennom landet og viktig for både persontrafikk og godstransport langt utenfor Lillehammer og Innlandet, sier Moshagen.

Andelen reisende med buss skal ifølge NTP også øke i årene fremover.

- I Nye Veier har vi stor tro på lange ekspressbussreiser, etter hvert fullelektriske, på effektive og trafikksikre hovedveier. Når Nye Veier har bygd ferdig ny E6 hele veien fra Kolomoen i sør til Otta i nord, snakker vi om en total tidsbesparelse på bortimot en halvtime for de tunge kjøretøyene og enda mer for personbilene. Da blir det mer attraktivt å reise med buss, noe også tallene fra NTP bekrefter med en antatt økning i lange bussreiser på en prosent, sier Moshagen.

For Lillehammer er det relevant å se på de lokale tallene. Dette fremkommer ikke i NTP, men Nye Veier har fått beregnet fremtidige trafikktall som en del av arbeidet med den pågående planprosessen.

- I normalsituasjonen i dag passerer det i gjennomsnitt ca. 18000 kjøretøy pr. døgn på E6-brua ved Lillehammer. Trafikken på eksisterende E6 vil øke til ca. 21300 kjøretøy i 2030 og hele 24700 i 2050. Tungtrafikken pr. i dag utgjør ca. 2200 kjøretøy, og med trafikkveksten som er synliggjort i NTP vil tungtrafikken kunne øke til mellom 3400 - 3700 tunge biler forbi Lillehammer pr. døgn i 2050. Dette er en viktig bakgrunn for at det er vedtatt å bygge ny E6 mellom Moelv og Otta, som vil løse denne store utfordringer for blant annet Lillehammer, sier Moshagen.

Planprosessen for utbygging av E6 forbi Lillehammer pågår. Med planvedtak i løpet av 2021 ligger det an til veiåpning i 2025.

Nøkkelord

Bilder

Det passerer i dag i gjennomsnitt ca. 18000 kjøretøy pr. døgn på E6-brua ved Lillehammer. Trafikken på eksisterende E6 vil øke til ca. 21300 kjøretøy i 2030 og hele 24700 i 2050. (Foto fra avkjøring Lillehammer Nord).
Det passerer i dag i gjennomsnitt ca. 18000 kjøretøy pr. døgn på E6-brua ved Lillehammer. Trafikken på eksisterende E6 vil øke til ca. 21300 kjøretøy i 2030 og hele 24700 i 2050. (Foto fra avkjøring Lillehammer Nord).
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

Nye Veier bygger ny jernbanebru i Brumunddal15.4.2021 15:24:24 CEST | Pressemelding

Nye Veier og totalentreprenøren Veidekke har nå startet på utbyggingsprosjektets desidert tyngste jobb når den 1200 tonn tunge jernbanebrua i Brumunddal skal løftes og kjøres på plass. Kolossen, bestående av betong og jern, er 41 meter lang, åtte meter høy og tretten meter bred og det kreves vogner med totalt 88 hjul for å gjennomføre det som trolig er årets tyngste løft innen samferdsel så langt i år.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom