Nye Veier

Syv nye konkurranser til 15 milliarder fra Nye Veier

Del

2022 vil bli et rekordår for nye konkurranser fra Nye Veier. Syv konkurranser kommer til markedet i løpet av året. Disse konkurransene betyr store muligheter for anleggsbransjen over hele landet. Stor variasjon fra 200 millioner kroner til cirka fem milliarder i størrelse gir muligheter for mange. Den samlede verdien av konkurransene er anslått til 15 milliarder kroner.

Oversikt over de syv konkurransene som Nye Veier kunngjør i markedet i løpet av 2022.
Oversikt over de syv konkurransene som Nye Veier kunngjør i markedet i løpet av 2022.

Selskapet har aldri hatt flere konkurranser ute i markedet. Det økonomiske volumet har aldri vært større enn i 2022.

- Vi skal bruke vår rolle som innkjøper til å sikre at vi når våre strategiske prioriteringer. Vi skal skape mer for pengene, sammen med entreprenørene skal vi vise tydelig samfunnsansvar og vi skal ta et sterkt eierskap til helse, miljø og sikkerhet. Den største forskjellen fra tidligere kontrakter er forventningen om at leverandørene skal bidra sterkt til at prosjektene blir så bærekraftige som mulig, sier Anette Aanesland, som er administrerende direktør i Nye Veier.

Nye Veier skal utfordre og fornye norsk samferdsel med å flytte grenser og skape endring. Konkurransene og kontraktene i regi av Nye Veier har endret hvordan flere nå gjennomfører sine konkurranser. Det arbeidet fortsetter videre.

- Vi har lyttet til viktige innspill fra leverandørene. Derfor går vi bort fra byggherrens makspris, vi justerer hvordan vi gjennomfører konkurransene og vi får et større spenn i størrelsen på kontraktene, forklarer Aanesland.

De første konkurransene kommer i løpet av første kvartal, og de sju konkurransene er spredt utover året.

Strekning

Annonsering

Anslått verdi eks mva

Type

Sted

E6 Storhove – Øyer

Mars

1,6 mrd

Tunnel/vei

Innlandet

E6 Berkåk – Vindåsliene

April

2 mrd

Vei/tunnel/bru

Trøndelag

E6 Sørelva – Borkamo

Mai

700 mill

Vei

Nordland

E39 Bue – Ålgård

August

2,2 mrd

Vei/tunnel/bru

Rogaland

E39 Mandal – Lyngdal

September

4,7 mrd

Tunnel/vei/bru

Agder

Rv13 Skare – Sogndal

Oktober

200 mill

Vei/sikring/div

Vestland

E18/E39 Ytre ring

November

3,8 mrd

Tunnel

Agder


Konkurransene kommer til markedet etter at reguleringsplanene for strekningene er vedtatt av kommunene. Prosjektene må gi god oppnåelse av målene som er satt for prosjektet. Nye Veier må ha dekning i budsjettene for å gjennomføre konkurransene. 

Nye Veier går nå bort fra byggherrens makspris på alle prosjektene.
 - Vi har selv gjort noen erfaringer, og entreprenører og rådgivere har delt sine erfaringer. Vi mener endringene vi nå gjør vil gi flere tilbydere på viktige konkurranser. Det er viktig for å skape mer verdi for de samme ressursene. Nå blir det forhandlinger, og målet er blant annet å redusere risikoen for tilbyderen og for Nye Veier, forklarer Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked.

Nye Veier skal fortsatt bruke totalentrepriser med fastpris. Entreprisene skal være basert på en vedtatt reguleringsplan. Krav til funksjon fremfor detaljerte kravlister er fortsatt sentralt for å bruke kompetansen best hos entreprenørene. Det ligger fortsatt viktige insentiver til entreprenørene med å gjøre prosjektene enda bedre.

Kontakter

Bjørn BørsethDirektør for kontrakt og marked

Tel:975 01 310

Bilder

Oversikt over de syv konkurransene som Nye Veier kunngjør i markedet i løpet av 2022.
Oversikt over de syv konkurransene som Nye Veier kunngjør i markedet i løpet av 2022.
Last ned bilde
E39 fra Bue til Ålgård i Rogaland er en av Nye Veiers konkurranser i 2022.
E39 fra Bue til Ålgård i Rogaland er en av Nye Veiers konkurranser i 2022.
Last ned bilde
E39 mellom Mandal og Lyngdal har en forventet verdi på 4,7 milliarder eks. mva. Denne kommer til markedet i september 2022.
E39 mellom Mandal og Lyngdal har en forventet verdi på 4,7 milliarder eks. mva. Denne kommer til markedet i september 2022.
Last ned bilde
Ytre Ring rundt Kristiansand er en av syv konkurranser, som Nye Veier sender ut i markedet i 2022
Ytre Ring rundt Kristiansand er en av syv konkurranser, som Nye Veier sender ut i markedet i 2022
Last ned bilde
E6 mellom Berkåk og Vindåsliene er av de syv konkurransene, som kommer til markedet i 2022.
E6 mellom Berkåk og Vindåsliene er av de syv konkurransene, som kommer til markedet i 2022.
Last ned bilde
Nye Veier annonserer konkurransen om ny E6 fra Storhove og nordover til Øyer i mars.
Nye Veier annonserer konkurransen om ny E6 fra Storhove og nordover til Øyer i mars.
Last ned bilde
Nye Veier skal bygge ny E6 fra Sørelva til Borkamo i Nordland. Konkurransen om bygging kommer til markedet i mai.
Nye Veier skal bygge ny E6 fra Sørelva til Borkamo i Nordland. Konkurransen om bygging kommer til markedet i mai.
Last ned bilde
Nye Veier skal bruke tre milliarder på RV13 fra Skare til Sogndal. I oktober kommer konkurransen med en ramme på 200 millioner kroner til markedet.
Nye Veier skal bruke tre milliarder på RV13 fra Skare til Sogndal. I oktober kommer konkurransen med en ramme på 200 millioner kroner til markedet.
Last ned bilde
Administrerende direktør
Administrerende direktør
Last ned bilde
Direktør kontrakt og marked
Direktør kontrakt og marked
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Kjøita 6
4630 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. 

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg pressemeldinger fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom