Landbruks- og matdepartementet

Styrking av norsk utviklingshjelp innan dyrehelse og trygg mat

Del

Veterinærinstituttet og Norad har inngått ein rammeavtale om kunnskapssamarbeid for å styrke norsk utviklingshjelp innan dyrehelse, fiskehelse og trygg mat.

Representantar frå Veterinærinstituttet og Landbruks- og matdepartementet besøkte Malawi i januar.Foto: Landbruks- og matdepartementet
Representantar frå Veterinærinstituttet og Landbruks- og matdepartementet besøkte Malawi i januar.Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Veterinærinstituttet har stor kompetanse og røynsle som vil kunne bidra i arbeidet med betre dyrehelse, fiskehelse og trygg mat, også utanfor Noregs grenser. Veterinærinstituttet er derfor ein sentral aktør i gjennomføringa av regjeringa sin handlingsplan for berekraftige matsystem, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Den norske regjeringa presenterte i fjor sin handlingsplan for berekraftige matsystem. Planen gir retning for Norads arbeid med Kunnskapsbanken på område der Veterinærinstituttet har god vitskapeleg kompetanse og lang tradisjon for nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Nøkkelord

Bilder

Representantar frå Veterinærinstituttet og Landbruks- og matdepartementet besøkte Malawi i januar.Foto: Landbruks- og matdepartementet
Representantar frå Veterinærinstituttet og Landbruks- og matdepartementet besøkte Malawi i januar.Foto: Landbruks- og matdepartementet
Last ned bilde

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom